CENTRUM ANALIZ BEHAWIORALNYCH

“Behavior reflects personality.”

― John E. Douglas, FBI Profiler, Author of Mind Hunter

POZNAJ INSTITUTE OF (NON)VERBAL COMMUNICATION

W ramach międzynarodwej działalności INC oferuje semestralną Akademię Profilowania Behawioralnego, studia podyplomowe Akademia Analizy Behawioralnej na UAM w Poznaniu, Centrum Ekspertyz Behawioralnych oraz doradztwo i audyty behawioralne.

AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO online

Instytut prowadzi semestralną Akademię Profilowania Behawioralnego online, podczas której kursanci zapoznają się z metodami oceny wiarygdności, analizą zachowania niewerbalnego, tworzeniem profili psychologicznych i lingwistyką kryminalistyczną.

AKADEMIA ANALIZ BEHAWIORALNYCH Studia podyplomowe

Instytut wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu koordynuje roczne studia podyplomowe pt. Akademia Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa w formule stacjonarnej. Studia są rozszerzoną wersją Akademii online.

EKSPERTYZY I ANALIZY WIARYGODNOŚCI

Przeprowadzamy analizy wiarygodności wypowiedzi i zachowania świadków. Ekspertyza prywatna może być użyta w sądzie i jest pomocna w sprawach, w których mamy do czynienia ze „słowem przeciwko słowu”.

SZKOLENIA STACJONARNE I ONLINE

Oprócz Akademii Instytut przygotowuje krótsze kursy online w formie wykładów, webinarów, warsztatów z udziałem trenera oraz oferuje szkolenia w formie e-learningu do samodzielnej pracy na platformie kursowej. E-kursy znajdziesz na stronie www.profilowaniebehawioralne.pl

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE NA ZAMÓWIENIE

Organizacje i grupy zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego z analizy behawioralnej, metod i oceny wiarygodności zapraszamy do kontaktu na info@diananowek.com

DORADZTWO STRATEGICZNE I AUDYTY

Instytut współpracuje z najlepszymi profilerami i analitykami behawioralnymi na świecie, przygotowując programy szkoleniowe oraz audyty behawioralne tzw.miękkich celów (vulnarable targets). Doradzamy w kwestiach insider threat, wspieramy procesy rekrutacyjne oraz audytujemy zespoły.

DIANA NOWEK

Diana Nowek (Lubandy) jest profilerem behawioralnym oraz badaczem wiarygodności zeznań. Od 2016r. prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której łączy świat emocji ze światem technologii. Profilowała i tworzyła programy szkoniowe dla European Coast Guard Agency, International Organization of Migration, a obecnie pracuje dla Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ oraz jest trenerem Behavioral Insights Academy w International Hub on Behavioural Insights to Counter-Terrorism. Urodzona w 86′ w Polsce, obecnie mieszka z rodziną w Austrii. Pracuje po polsku, angielsku, niemiecku.

DIANA NOWEK

Diana Nowek (Lubandy) jest profilerem behawioralnym oraz badaczem wiarygodności zeznań. Od 2016r. prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której łączy świat emocji ze światem technologii. Profilowała i tworzyła programy szkoniowe dla European Coast Guard Agency, International Organization of Migration, a obecnie pracuje dla Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ oraz jest trenerem Behavioral Insights Academy w International Hub on Behavioural Insights to Counter-Terrorism.. Urodzona w 86′ w Polsce, obecnie mieszka z rodziną w Austrii. Pracuje po polsku, angielsku, niemiecku.

PROGRAMY SZKOLENIOWE W OPARCIU O NAUKI BEHAWIORALNE

Nauki behawioralne w procesie rozpoznania i zmiany zachowania_Diana Nowek

CZEGO UCZYMY?

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Analiza interakcji pomiędzy ludźmi oraz wpływu ludzi na nasze zachowania

PSYCHOPATOLOGIA

Analiza wpływu zaburzeń i chorób psychicznych na zachowania ludzi i ich bliskich

PSYCHOLOGIA WYGLĄDU

Analiza wyglądu i wizerunku oraz ich wpływu na nasze zachowania bez wpadania w pułapkę uprzedzeń i błędów poznawczych.

EKONOMIA BEHAWIORALNA

Analiza wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych, dokonywanie wyborów i zarządzanie ryzykiem

BŁĘDY POZNAWCZE

Analiza wzorców nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mających wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania.

MODUS OPERANDI

Analiza charakterystycznych i powtarzalnych sposóbów zachowania sprawcy czynu zabronionego

ANALIZA LINGWISTYCZNA TEKSTU

Analiza stanów emocjonalnych, osobowości, preferencji oraz wiarygodności wypowiedzi za pomocą badania wskaźników werbalnych w tekstach

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA I MIĘDZYKULTUROWA

Analiza i predykcja zachowań na podstawie mowy ciała, głosy i ekspresji mimicznych z uwzględnieniem różnic kulturowych

DETEKCJA KŁAMSTWA i OCENA WIARYGODNOŚCI

Współczesne metody analizy behawioralnej w ocenie nieszczerości z uwzględnieniem najnowszych technologii oraz potencjału AI. Ocena wiarygodności zeznań świadków na podstawie audio i video.

LINGWISTYKA KRYMINALISTYCZNA

Analiza językowa, która jest wykorzystywana w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich, m.in. do badania autorów stalkingu, cyberstalkingu, badania anonimów, ustalania autorstwa tekstów, naruszania dóbr osobistych, nawoływania do nienawiści.

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ

Analiza rodzajów pytań pod kątem ich przydatności w przesłuchaniach i komunikacji interpersonalnej

ROZPOZNAWANIE MANIPULACJI

Analiza i rozpoznawanie zachowań toksycznych osób, jak np. psychopatów, socjopatów, narcyzów, propagandystów

DLACZEGO PROFILOWANIE BEHAWIORALNE

Jesteśmy profilowani na każdym kroku – przez media społecznościowe, wyszukiwarki, korporacje, partie polityczne oraz służby. Sami mniej lub bardziej profilujemy ludzi, gdy poznajmey nowe osoby. Staramy się nie paść ofiarą dezinformacji, fake newsów, kłamstwa i manipulacji? A gdyby podejść do zagadnienia naukowo i analityczne?  Profilowanie behawioralne to obserwacja i analiza zachowań, emocji oraz wyglądu ludzi wokół nas. Dzięki nabytej wiedzy:

 • stajemy się uważniejsi na potrzeby innych,

 • poprawiają się nasze umiejętności komunikacyjne,

 • lepiej rozumiemy siebie i własne emocje,

 • skuteczniej interpretujemy sygnały wysyłane przez ludzi,

 • rośnie nasz obiektywizm w ocenie ludzi,

 • szybciej wyłapujemy niespójności, nieszczerości oraz próby manipulacji,

 • stajemy się bardziej odporni na toksyczne jednostki.

Kompetencje te wykorzystywane były wcześniej wyłącznie przez służby. Obecnie taka kompleksowa wiedza przynosi korzyści zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym.

Wśród moich klientów byli już sprzedawcy, negocjatorzy, psychologowie, prawnicy, biegli sądowi, pracownicy IT, działy badań i rozwoju, a także rodzice, szkoły, uczelnie, osoby pracujące z autystami czy osoby po toksycznych związkach.

Wszystkie te grupy łączy jedno – chęć widzenia więcej niż inni i zrozumienia schematów rządzących ich życiem.

Absolweni Akademii pracują jako analitycy behawioralni, przeprowadząją oceny wiarygodności, wykorzystują wiedzę w pracy policjantów, adwokatów, psychologów, dziennikarzy, trenerów, specjalistów ds.bezpieczeństwa czy managerów.

AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO

Zostań analitykiem behawioralnym i samodzielnie przeprowadzaj analizy wiarygodności zachowania i wypowiedzi.

Semestralny kurs online. Uczysz się we włanym tempie! Wszystkie moduły szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej.

Spotkania warsztatowe odbywają się co dwa tygodnie na Zoomie.

Część I – KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

MODUŁ 1 – Wprowadzenie do profilowania i analizy behawioralnej

MODUŁ 2 – Psychologia emocji i psychofizjologia

MODUŁ 3 – Profilowanie osobowości i typologia kłamców

MODUŁ 4 – Mechanizmy obronne i błędy poznawcze

MODUŁ 5 – Psychopatologia i dysocjacyjne zaburzenia osobowości

MODUŁ 6 – Psychopatologia i zaburzenie ze spektrum autyzmu

MODUŁ 7 – Zadawanie pytań w profilowaniu i komunikacji

MODUŁ 8 – Profilowanie wyglądu i pierwsze wrażenie

Część II – ANALIZA BEHAWIORALNA W PROFILOWANIU I PRAKTYCE SĄDOWNICZEJ

MODUŁ 9 – Analiza komunikacji niewerbalnej

MODUŁ 10 – Ekspresje mimiczne i FACS

MODUŁ 11 – Ekspresje mimiczne złożone i mikroekspresje

MODUŁ 12 – Lingwistyka kryminalistyczna

MODUŁ 13 –Werbalne metody wykrywania kłamstwa

MODUŁ 14 – Ocena wiarygodności wypowiedzi

MODUŁ 15 – Przeszkody w profilowaniu i etyka analityka behawioralnego

MODUŁ 16 – Prace egzaminacyjne na zaliczenie

Co o moich zajęciach powiedzieli uczestnicy

5-dniowej Behavioural Insights Academy z ONZ?

 • Participants highly appreciated Diana’s style of presentation during the session on behavioural analysis. They found her insertion of personal and autobiographical information throughout the session to be engaging and intriguing.

 • Diana’s expertise as a profiler was well-received by the participants, who found her to be an excellent presenter. They appreciated the interactive nature of the session, where Diana actively engaged with the participants. Many participants expressed a desire for a longer training session, indicating the value they found in Diana’s insights.

 • The session provided participants with valuable insights into behavioural analysis, highlighting the complexity of the subject and the diverse contexts in which it is applied. Participants recognized that there are no universal tools to detect potential threats and acknowledged the need for further learning and understanding in this field.

 • Diana’s personal and professional journey left a lasting impression on the participants. They found inspiration in how she turned her personal experiences, such as her autism, into strengths and skills in her professional life. Participants expressed gratitude for Diana’s honesty and humor, making the session both informative and enjoyable.

 • Participants commended Diana for her practical approach, as she shared many details of her daily work on the front line. Her experience and knowledge were evident throughout the session, resulting in effective knowledge transfer and a memorable learning experience.

 • Overall, the session on behavioural analysis led by Diana received high praise from participants. They valued the interactive and practical nature of the session, as well as Diana’s expertise and personal insights. Participants left the session with a deeper understanding of behavioural analysis and a desire for further training in this important field.

OPINIE

Unique know-how delivered by a unique professional. Diana combines extensive scientific know-how with years of personal experience in the field. I highly recommend Diana as a Key Note Speaker for bigger audiences and as a trainer for small group workshops. Extreme professionalism combined with top sense of humor and creating powerful learning experience. Behavioral profiling changes the way we act in business and private life.

Marta Wielondek, Head Central Eastern Europe Roche Diabetes Care

Polecam szkolenia Diany, ponieważ pomagają nie tylko lepiej czytać intencje innych ludzi, ale także lepiej poznać samego siebie. W pracy nad wizerunkiem i marką artystów i osób publicznych bardzo często korzystam z wiedzy, którą zdobyłam na tych szkoleniach. To wiedza unikalna, bo wynikająca z praktyki.

Diana przekazuje ją w sposób przystępny, ale zarazem dający poczucie, że dzięki niej stajemy się wyjątkowi. Potrafimy zauważać to, czego wcześniej nie widzieliśmy.

Alina Stasiak, PR Manager & Talent Scout

Dlaczego zdecydowałam się na cykl szkoleń z IKN ? Zaczęło się od serialu „Lie to me”. I pomyślałam, że w mojej pracy handlowca takie umiejętności byłyby bardzo przydatne.

Wyobraź sobie, że negocjujesz sprzedaż za setki tysięcy złotych. A kluczem do sukcesu staje się już tylko cena. I w tym momencie klient twierdzi, że przy tych samych parametrach konkurencja dała mu ofertę o 10% lepszą. I w tym momencie łykasz blef, bo nie wiesz, że klient blefuje. Wolałbyś zatrzymać te 10% dla siebie? Bo ja tak.

I faktycznie gdy nauczyłam się tego, co ma do przekazania na szkoleniu z Komunikacji niewerbalnej Diana Nowek, okazało się, że z większą łatwością zaczęło przychodzić mi odczytywanie tych subtelnych przekazów, jakich udziela mi druga strona podczas rozmowy.

Szkolenie zwróciło się po drugiej transakcji, na której nie dałam się nabrać na rzekomą lepszą ofertę konkurencji. Polecam.

Nurwadi Hadyna, Sales Manager

Polecam szkolenia, warsztaty, webinary, live  prowadzone przez Dianę Nowek. Zawsze jest na nich duuuużo profesjonalnej i ciekawej wiedzy!  Jak „czytać” ludzkie twarze, jak przeżywane przez nas emocje zapisują się na nich, jak poznać ludzi po ich zachowaniach, wyglądzie, tego wszystkiego i jeszcze wiele innych interesujących rzeczy można dowiedzieć się ze szkoleń Diany Nowek!

Uczestniczyłam w kilku i wiedzę,  jaką zdobyłam wykorzystuję  na co dzień w mojej pracy w gabinecie psychologicznym oraz pełniąc funkcję biegłego psychologa, a także w życiu prywatnym:)

Myślę, że warto się uczyć , zwłaszcza od profesjonalistów, a Diana Nowek jest kimś takim . Dlatego już wypatruję kolejnego szkolenia!

Magdalena Kubica-Czajkowska, Psycholog dziecięcy, Biegły sądowy

Podziękowania dla prelegentki Kongresu Kadry Diany Nowek. Zespół meet&grow składa serdeczne podziękowania za współprace podczas 32 edycji Kongresu Kadry, która odbyła się w dniach 26-27.10.2020 pod hasłem „HR Serca i Rozumu”. Dziękujemy za przygotowanie merytorycznego wystąpienia pt. „FaceOff: Wpływ oceny wyglądu na podejmowane decyzje w biznesie” i zaangażowanie.

Monika Nowacka-Sahin, CEO, Kongres Kadry

Jestem świeżo po dwudniowym szkoleniu profilowania behawioralnego, wiedza i doświadczenie prowadzącej -Diany Nowek wywarł na mnie wielkie wrażenie. To zdecydowanie jedno z tych szkoleń, które głęboko wpłynie na moją świadomość, relacje międzyludzkie oraz poziom przekazywanej wiedzy (sama szkolę chociaż w zupełnie innej branży).

Wszystkie informacje były praktyczne i zrozumiałe, dużo ćwiczeń i zadań, nie sposób się nudzić nawet kiedy już głowa pęka od wiedzy na drugi dzień. Bardzo polecam!!!

Beata Meinguer-Jedlińska, Błękitny poród, Hipnodoula

Uczestniczę w szkoleniach i webinarach prowadzonych przez Dianę Nowek od niemal roku. Zagadnieniami z zakresu psychologii wyglądu, w tym ekspresji mimicznych, emocjonalnej mapy twarzy, mowy ciała, psychologii kłamstwa interesuję się prywatnie, ale także zawodowo.

Jako szef urzędu państwowego zarządzam niewielkim zespołem pracowników do 50 osób i praktyczna umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji jest dla mnie niezwykle przydatna dla poprawy relacji między pracownikami i dobrej atmosfery pracy. Znajomość komunikacji niewerbalnej pozwala na minimalizację lub uniknięcie konfliktów międzyludzkich zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Jednocześnie dostarcza praktycznego narzędzia do ochrony przed potencjalnym kłamstwem i manipulacją.

Diana Nowek w bardzo profesjonalny, a jednocześnie przystępny sposób przekazuje teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę, będąc jednocześnie  zawsze otwartą na pytania uczestników. Używa przy tym różnorodnych metod przekazu, od wykładu, poprzez prezentację, fotografie, fragmenty filmów, rozmowę czy dyskusję.

Prowadzone przez Nią szkolenia i webinary są zawsze pasjonujące i niezwykle ciekawe. Sama Diana jest przy tym osobą niezwykle ciepłą, sympatyczną, o bardzo żywej, emocjonalnej twarzy, co jest dodatkowym atutem dla podkreślenia autentyczności i profesjonalizmu prowadzonych przez Nią szkoleń ?

Beata Herdzin , Dyrektor, Archiwum Państwowe w Toruniu

Kiedyś wypełniając blachą ankietę na swój temat, przyłapałem się na tym, że delikatnie naciągam fakty o sobie, starając się pokazać siebie w lepszym świetle.

Wtedy zadałem sobie pytanie. Skoro ja w tak błahej sprawie naciągam fakty, lub coś staram się przemilczeć, bo jest we mnie lęk, wstyd to jak to jest z moimi klientami z którymi pracuje jako coach?

Czy zawsze wszystko mówią?

Jeśli nie, to jak to zauważyć, jak wyłapać te ukryte sygnały, wskazówki?. Z wieloletniej praktyki wiem, że często w tym miejscu, gdzie coś ukrywamy, czego się wstydzimy powinno paść to istotne pytanie, dzięki któremu będę mógł skutecznie pomoc drugiej osobie.

Pytanie które wydobędzie to coś na wierzch. Pytanie które da autorefleksje, da pożądaną zmianę ?

Tu z odpowiedzią przyszły szkolenia z profilowania behawioralnego, wykrywania kłamstw oraz technik prowadzenia przesłuchań Diany Nowek.

Diana jest osobą posiadającą ogromną wiedzę z zakres profilowania behawioralnego. Wiedzy teoretycznej oraz co najważniejsze wiedzy praktycznej zdobytej przez lata pracy w zawodzie profilera.

Niezwykłą osobowość, skarbnica wiedzy, bardzo dobry warsztat trenerski w połączeniu z miłym uśmiechem sprawia, że przekazana wiedza skutecznie zapada w pamięć podnosząc kompetencje zawodowe oraz towarzyskie na dużo wyższy poziom. Dlaczego towarzyskie? Ponieważ ta wiedza jest również niezwykle przydatna w naszym życiu codziennym, w budowaniu relacji z naszymi bliskimi oraz naszymi klientami, współpracownikami.

Robert Derda, Trener NLP, Life coach, praktyk terapii IFS

Jestem pod ogromnym wrażeniem ilości merytorycznej wiedzy, którą dostałem. Nie sposób było się również nudzić, ponieważ szkolenie było przeplatane licznymi ćwiczeniami oraz analizą zachowania na podstawie nagrań z wystąpień polityków, wywiadów z gwiazdami czy osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa.

Jeżeli więc interesuje Cię temat komunikacji niewerbalnej oraz zależy Ci na zdobyciu sprawdzonej, praktycznej wiedzy, to Diana Nowek jest osobą, do której powinieneś/aś zgłosić się w pierwszej kolejności. Polecam z całego serducha!

Jakub Jan Walewicz, Marketing automation

Uczestniczyłam w szkoleniu stacjonarnym – jestem zachwycona, ugruntowana wiedza przekazana merytorycznie, we właściwym tempie, serdeczna atmosfera i ujmująca prowadząca. Żadnych dłużyzn, ani słabszych momentów. Świetnie spędzone 2 dni, polecam.

Beata Rodzoch, Financial advisor

It was a perfect training! In the beginning, I was really sceptical. Finally, after the training, I can say, that it is a huge advantage if you are able to include your knowledge from this training in your daily work.

We are always able to step in behaviour assessment traps, but with this training, I am able to recognize more of them. I am able to understand deceptive behaviour and body language better than before.

Thanks for that useful knowledge. I really can recommend it, it is for sure no waste of time!

Joerg Sprenger, Police, Frankfurt Airport, Germany

It was a perfect training! In the beginning, I was really sceptical. Finally, after the training, I can say, that it is a huge advantage if you are able to include your knowledge from this training in your daily work.

We are always able to step in behaviour assessment traps, but with this training, I am able to recognize more of them. I am able to understand deceptive behaviour and body language better than before.

Thanks for that useful knowledge. I really can recommend it, it is for sure no waste of time!

Joerg Sprenger, Police, Frankfurt Airport, Germany

MEDIA

Współpraca