Akademia Profilowania Behawioralnego

START V EDYCJI JUŻ 5 PAŹDZIERNIKA 2023

Semestralna Akademia Profilowania Behawioralnego to kurs gwarantujący zdobycie kompleksowych kompetencji z zakresu nauk behawioralnych, profilowania psychologicznego oraz przeprowadzania oceny wiarygodności zachowania i wypowiedzi.

Program składa się z 12 modułów tematycznych, odbywa się online i kończy się pracą zaliczeniową.

Semestr zimowy trwa od PAŹDZIERNIKA DO MARCA,  składa się z lekcji video dostępnych na platformie e-learningowej, zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami, uczestnictwa w grupie zamkniętej oraz egzaminu końcowego.

Uczysz się we własnym tempie, a lekcje oglądasz, kiedy masz na to czas.

Jest to jedyny kurs z profilowania behawioralnego w języku polskim stworzony przez naukowców oraz praktyków ze służb. Stąd też opracowanie merytoryczne powstało we współpracy z International Association of Behaviour Detection & Analysis.

Dyrektor programowy oraz trener Akademii Diana Nowek prowadzi również Behavioural Insights Academy dla Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ w Katarze.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

W trakcie kursu uczestnik zapozna się z pojęciami z zakresu nauk behawioralnych oraz z wykorzystaniem narżędzi behawioralnych, służących do przewidywania oraz zmiany zachowań ludzi. Student zapozna się z technikami profilowania behawioralnego, stosowanego zarówno w kryminalistyce, w sektorze bezpieczeństwa, rekrutacji czy w badaniach preferencji konsumentów i zachowań użytkowników mediów społecznościowych. Zrozumie działanie technologii behawioralne w celu pomiaru emocji i zachowań. Zdobędzie szeroką wiedzę z rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji, propagadny, dezinformacji i kłamstwa.

Zrozumie jak dane internetowe wykorzystywane są do tworzenia profili behawioralnych a także przećwiczy samodzielnie umiejętności skutecznego rozpoznawania niewiarygodnych informacji oraz zachowań. W trakcie praktycznych zajęć uczestnik nauczy się tworzenia analiz wiarygodności wypowiedzi oraz analiz behawioralnychn do celów oceny wiarygodności zachowania. Absolwent uzyska kwalifikacje dyplomowanego profilera behawioralnego, który może samodzielnie przeprowadzać analizy z zakresu oceny wiarygodności. Po zdaniu egzaminów i projektu będzie mógł ubiegać się o certyfikację z ramienia Institute of Nonverbal Communication.

Kłamstwo i dezinformacja – współczesne wyzwanie

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą ilość fałszywych informacji i dezinformacji, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa i propagandy jest kluczowa dla podejmowania mądrych i świadomych decyzji. Osoby, które potrafią odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, są bardziej skłonne do podejmowania racjonalnych i dobrze przemyślanych decyzji, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwa, gospodarce, w rodzinie czy w związku. Ponadto, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest również ważna w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz walki z przestępczością i z terroryzmem.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie usunąć nieprawdziwych informacji z naszego życia, kluczową umiejętnościa staje sie zdolność oceny wiarygodności drugiego człowieka, jego zachowania, wiadomości czy kreowanego wizerunku. Na lotniskach, na których zatrudniono profilerów, nie dochodzi do realizacji ataków terrorystycznych Obecnie profilowanie zyskało nowego sprzymierzeńca, jakim jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki analizie ogólnodostępnych danych w mediach społecznościowych algorytmy bez trudu tworzą nasze profile osobowościowe i łączą cechy wyglądu z cechami charakteru. Więcej dowiesz się ze szkolenia Akademia profilowania behawioralnego, którego plan znajdziesz poniżej.

Struktura Akademii profilowania behawioralnego

TRYB ONLINE – E-LEARNING + ZOOM

 • Materiały i lekcje video na platformie e-learningowej do samodzielnej nauki
 • Regularne 2h spotkania online z grupą na Zoomie

 • Praca warsztatowa, małe grupy do 30 osób

 • Wykładowcy praktycy, przekazywana wiedza do natychmiastowego wykorzystania
 • Wiedza, materiały, literatura oparte o publikacje i artykuły naukowe

 • Czas trwania: 1 semestr

PRZEBIEG I KORZYŚCI

 • Dostajesz dostęp do platformy e-learningowej NA 1 ROK

 • Rugularnie na platformie otrzymujesz nowe lekcje video do samodzielnego przerobienia

 • Co dwa tygodnie odbywasz spotkania z trenerem na Zoomie, aby przećwiczyć materiał

 • Pomiędzy modułami wykonujesz prace domowe i rozwiązujesz quizy

 • Platforma umożliwia regularne powtórki i ćwiczenia

 • Możesz się uczyć kiedy chcesz i we własnym tempie

CERTYFIKACJA – WARUNKI

 • Wymagana 80% obecność na spotkaniach na Zoomie

 • Praca własna pomiędzy sesjami
 • Przeprowadzenie analiz zdjęć i video
 • Testy sprawdzające wiedzę pomiędzy modułami
 • Końcowa praca zaliczeniowa z profilowania

Moduł 1 Profilowanie behawioralne

 • Wstęp do profilowania
 • Podstawy naukowe
 • Zastosowanie wiedzy
 • Predyspozycje do bycia profilerem
 • Etyka profilera

Moduł 2 Psychologia wyglądu

 • Psychologia pierwszego wrażenia
 • Podstawy naukowe
 • Błędy poznawcze w ocenie ludzi
 • Analiza wizerunku
 • Analiza wyglądu

Moduł 3 Psychologia emocji i osobowości

 • Neurobiologia i psychofizjologia
 • Wpływ emocji na ciało
 • Pomiar emocji
 • Mechanizmy obronne i ich znaczenie w profilowaniu
 • Ocena osobowości za pomocą kwestionariuszy

Moduł 4 Psychologia kłamstwa i Typologia kłamców

 • Wstęp do psychologii kłamstwa
 • Podstawowe typu kłamców
 • Rozpoznawanie strategii kłamania według typu
 • Analiza mowy ciała, głosu oraz lingwistyki w zależności od typu

Moduł 5 Analiza wiarygodności wypowiedzi I

 • Wstęp do analizy lingwistycznej tekstu
 • Wpływ emocji na język pisany i mówiony
 • Zmiany językowe w nieszczerych wypowiedziach
 • Nieświadome przecieki  w mowie i piśmie

Moduł 6 Analiza wiarygodności wypowiedzi II

 • Kontynuacja ćwiczeń z oceny wiarygodności
 • Analiza tekstów, nagrań video i audio
 • Przegląd treści prywatnych, biznesowych czy zeznań świadków
 • Analiza publicznych treści, np. na Twitterze pod kątem manipulacji

Moduł 7  Analiza mowy ciała I

 • Trening obserwacji i ustalanie normy
 • Zasady interpretacji mowy ciała
 • Dekodowanie gestów i ruchów ciała w praktyce
 • Mowa ciała a kultura

Moduł 8  Analiza mowy ciała II

 • Komunikacja niewerbalna w wykrywaniu kłamstwa
 • Mowa ciała a typ manipulacji
 • Mowa ciała a styl komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna – case studies

Moduł 9 Ekspresje mimiczne I

 • Działanie mięśni mimicznych twarzy – FACS
 • Emocje podstawowe i złożone
 • Trening ekspresji podstawowych i złożonych
 • Trening rozpoznawania mikroekspresji

Moduł 10 Ekspresje mimiczne II

 • Wpływ emocji na wygląd twarzy
 • Wpływ wychowania na mimikę
 • Powstawanie asymetrii twarzy
 • Interpretacja zmarszczek mimicznych

Moduł 11 Osobowości antyspołeczne

 • Antyspołeczne zaburzenie osobowości
 • Poznanie psychopatii
 • Rozpoznawanie socjopatii
 • Diagnoza narcyzmu

Moduł 12 Skuteczne pytania w komunikacji i profilowaniu

 • Rodzaje pytań i ich zastosowanie
 • Metamodel skutecznych pytań
 • Pytania a sugestie
 • Pytania w przesłuchaniach

Terminy spotkań na Zoomie

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki. Na tydzień przed każdym spotkaniem otrzymujesz dostęp do modułu z lekcjami video na platformie e-learningowej. Część teoretyczną przerabiasz więc samodzielnie, we własnym tempie. W kolejnym tygodniu ćwiczymy wspólnie na Zoomie.
Terminy spotkań na Zoomie dla V yedycji zostaną ogłosznone wkrótce
5 października 2023, 19:00-20:30  – Spotkanie Organizacyjne
?, 19:00-21:00 – Profilowanie i wykrywanie kłamstwa
?, 19:00-21:00 – Psychologia wyglądu
?, 19:00-21:00 – Osobowość i typologia kłamców
?, 19:00-21:00 – Mowa ciała – Norma bazowa
?, 19:00-21:00 – Mowa ciała – Analiza
?, 19:00-21:00 – Eskpresje mimiczne FACS
?, 19:00-21:00 – Ekspresje złożone
?, 19:00-21:00 – Analiza lingwistyczna
?, 19:00-21:00 – Osobowości antyspołeczne
?, 19:00-21:00 – Skuteczne zadawanie pytań
?, 19:00-21:00 – Praca zaliczeniowa / Egzamin

Ukończenie Akademii Profilowania Behawioralnego

Dostęp do platformy e-learningowej z lekcjami video, plikami tekstowymi, skryptami oraz quizami jest aktywny przez 12 miesięcy. Aby ukończyć Akademię profilowania behawioralnego i otrzymać dyplom po polsku i po angielsku należy oddać wszystkie zadane prace domowe oraz pracę końcową na zaliczenie. Jest to możliwe do końca trwania Akademii, według harmonogramu. Zajęcia online na Zoom odbywają się według grafiku  co dwa tygodnie, w godzinach 19-21.

Program wyłącznie poglądowy. Może ulec zmianie. Pełny opis i harmonogram szkolenia przesyłamy uczestnikom drogą mailową. Nota prawna: Kopiowanie programu i opisu szkolenia jest zabronione! Wykorzystanie treści podlega opłacie licencyjnej.

Dlaczego warto?

Korzyści z udziału w Akademii profilowania behawioralnego:

 • Jedyny tak kompleksowy program z analizy behawioralnej w Polsce
 • Program stworzony przy udziale międzynarodowych ekspertów i profilerów
 • Międzynarodowa certyfikacja – certyfikat w języku angielskim i polskim
 • Czas trwania Akademii oraz prace domowe pomiędzy modułami sprawiają, że zdobywana wiedza zostaje gruntownie przyswojona
 • Po wstępie teoretycznym do każdej lekcji odbywają się dodatkowo praktyczne ćwiczenia

 • Poziom zaawansowania, liczba godzin oraz egzamin końcowy gwarantują jakość oraz ekskluzywność zdobytego certyfikatu
 • Lekcje online i cotygodniowe spotkania umożliwiają udział niezależnie od miejsca zamieszkania oraz wykonywanej pracy
 • Po kursie poczujesz większą pewność siebie w kontaktach z ludźmi oraz zrozumiesz, jak rządzą tobą emocje
 • Zwiększy się twoja samoświadomość w ocenie innych oraz zapanujesz nad mechanizmami obronnymi w swoich zachowaniach
 • Zdobędziesz także kompetencje na całe życie, które przełożą się pozytywnie na twoje życie zawodowe i prywatne.

Czy Akademia profilowania behawioralnego jest dla Ciebie?

Tak, jeśli:

 • Na co dzień musisz oceniać zachowania ludzi
 • Czujesz, że masz intuicję do ludzi, ale nie wiesz jak ją wykorzystać
 • Przeczytałeś już wiele książek o mowie ciała, ale ciągle nie wiesz, co działa w praktyce
 • Chcesz wreszcie usystematyzować wiedzę na temat komunikacji niewerbalnej, analizy lingwistycznej i psychologii wyglądu
 • Często wpadasz w sidła manipulantów i toksycznych jednostek i chcesz to zmienić
 • Chcesz poprawić swoje kompetencje społeczne, by efektywniej czytać ludzi wokół siebie
 • Znajomi i rodzina zarzucają ci nietakt, niezauważanie ich emocji i potrzeb, a ty nie wiesz, na co zwracać uwagę
 • Padłeś ofiarą oszustów lub regularnie nie zauważasz, że otoczenie cię okłamuje
 • Chcesz być lepszym negocjatorem i przesłuchującym
 • Chciałbyś w przyszłości pracować jako profiler lub w służbach mundurowych

Poznaj naszych wykładowców:

Diana Nowek – Supervisor i trener główny, prowadząca zajęcia warsztatowe na Zoomie.

Lekcje video na platformie są nagrywane przez ekspertów, specjalizujący się w tematyce Akademii.

Zapisz się już dziś!

START V EDYCJI AKADEMII W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023

MOŻESZ SIĘ UCZYĆ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

CENA 5499 ZŁ / OSOBA