Akademia Profilowania Behawioralnego

Odkryj fascynującą zależność pomiędzy mózgiem, emocjami i ciałem! Semestralna Akademia Profilowania Behawioralnego to kurs gwarantujący zdobycie kompleksowych kompetencji z zakresu emocji i analizy behawioralnej, czyli analizy ludzkich zachowań. Program składa się z 12 modułów tematycznych, odbywa się online i kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Jest to jedyny kurs z profilowania behawioralnego w języku polskim stworzony przez naukowców oraz praktyków ze służb. Opracowanie merytoryczne we współpracy z International Association of Behaviour Detection & Analysis.

Zachowanie odzwierciedla osobowość?

Czy można sprofilować kogoś z wyglądu? Czy obserwacja niewerbalnych zachowań ludzi, ich sposobu mówienia, stylu ubierania i komunikacji jest skutecznym narzędziem profilowania? W większości przypadków tak, dlatego warto poznać schematy rządzące naszym powtarzalnym zachowaniem.

Metody profilowania (głównie kryminalnego) zostały opracowane przez FBI, zaczynając od profilowania kryminalnego w latach 70-tych.

Na lotniskach, na których zatrudniono profilerów, nie dochodzi do realizacji ataków terrorystycznych

Obecnie profilowanie zyskało nowego sprzymierzeńca, jakim jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki analizie ogólnodostępnych danych w mediach społecznościowych algorytmy bez trudu tworzą nasze profile osobowościowe i łączą cechy wyglądu z cechami charakteru.

Jak odbierają cię inni?

Na podstawie wyglądu i sygnałów niewerbalnych błyskawicznie decydujemy czy dana osoba jest godna zaufania, sympatyczna, kompetentna i inteligentna.

Są to kluczowe cechy w budowaniu relacji, podczas negocjacji lub obsługi klienta. Obecnie większość spotkań odbywamy online poprzez video rozmowy. Nie mając możliwości zobaczenia całej sylwetki po drugiej stronie kamery, skupiamy się głównie na twarzy i głosie rozmówcy. W tej sytuacji dużo bardziej bazujemy na pierwszym wrażeniu oraz drobnych komunikatach niewerbalnych.

Dużo szybciej oceniamy – Mogę mu zaufać? Czy to jest osoba, z którą chcę współpracować? Czy tak wygląda kompetentna osoba?

Ponieważ badania pokazują, w jaki sposób działają te błyskawiczne, podświadome oceny, warto zapoznać się z rządzącymi nami schematami.

Na szkoleniu przeanalizujemy wspólnie twój odbiór społeczny za pomocą technologii do pomiaru ekspresji mimicznych

Dzięki praktycznym ćwiczeniom w grupie dowiesz się, co zmienić we własnej mowie ciała.

Struktura Akademii

TRYB ONLINE

 • Spotkania online raz w tygodniu po 2-4h

 • Sesje nagrywane, do odtworzenia

 • Praca warsztatowa, małe grupy do 20 osób

 • Wykładowcy praktycy

 • Czas trwania: 1 semestr

12 MODUŁÓW

 • Praktyczna wiedza podzielona na moduły tematyczne

 • Zastępuje półroczny trening na żywo

 • Umożliwia regularne powtórki i ćwiczenia

 • Dostarcza kompleksowej wiedzy z profilowania behawioralnego

CERTYFIKACJA

 • Wymagana 80% obecność

 • Praca własna pomiędzy sesjami

 • Przeprowadzenie analiz zdjęć i video

 • Test końcowy

Moduł 1
Profilowanie behawioralne

 • Wstęp do profilowania
 • Podstawy naukowe
 • Zastosowanie wiedzy
 • Predyspozycje do bycia profilerem

Moduł 2
Psychologia emocji

 • Neurobiologia i psychofizjologia
 • Wpływ emocji na ciało
 • Zachowania społeczne
 • Rola kultury i wychowania

Moduł 3
Psychologia wyglądu

 • Psychologia pierwszego wrażenia
 • Błędy poznawcze w ocenie ludzi
 • Uprzedzenia i stereotypy
 • Analiza wyglądu

Moduł 4
Pomiar emocji / Technologie

 • Technologie biometryczne
 • Technologie biosensoryczne
 • Obecne zastosowania technologii
 • Przyszłość pomiaru emocji w czasie rzeczywistym

Moduł 5 
Mowa ciała

 • Trening obserwacji
 • Ustalanie normy
 • Zasady interpretacji mowy ciała
 • Dekodowanie gestów i ruchów ciała w praktyce

Moduł 6 
Ekspresje mimiczne

 • Działanie mięśni mimicznych twarzy
 • Emocje podstawowe i złożone
 • Trening ekspresji podstawowych i złożonych
 • Trening rozpoznawania mikroekspresji

Moduł 7 
Emocjonalna mapa twarzy

 • Wpływ emocji na wygląd twarzy
 • Wpływ wychowania na mimikę
 • Powstawanie asymetrii twarzy
 • Interpretacja zmarszczek mimicznych

Moduł 8
Typologia kłamców

 • Wstęp do psychologii kłamstwa
 • Podstawowe typu kłamców
 • Rozpoznawanie strategii kłamania według typu
 • Analiza mowy ciała, głosu oraz lingwistyki w zależności o typu

Moduł 9
Analiza wiarygodności wypowiedzi

 • Wstęp do analizy lingwistycznej tekstu
 • Wpływ emocji na język pisany i mówiony
 • Zmiany językowe w nieszczerych wypowiedziach
 • Nieświadome przecieki  w mowie i piśmie

Moduł 10
Osobowości antyspołeczne

 • Antyspołeczne zaburzenie osobowości
 • Rozpoznawanie psychopatii
 • Rozpoznawanie socjopatii
 • Rozpoznawanie narcyzmu

Moduł 11
Zachowania ofiar i manipulacje

 • Wychowanie a podatność na stanie się ofiarą
 • Przymus powtarzania traumy
 • Zachowania potencjalnej ofiary
 • Manipulacje stosowane wobec ofiar

Moduł 12
Analiza behawioralna w detekcji kłamstwa

 • Case studies – Analiza przypadków na podstawie zdobytej wiedzy
 • Prezentacje uczestników

Moduł 13
Test końcowy  i rozdanie dyplomów

Program wyłącznie poglądowy. Może ulec zmianie. Pełny opis i harmonogram szkolenia przesyłamy uczestnikom drogą mailową.
Nota prawna: Kopiowanie programu i opisu szkolenia jest zabronione! Wykorzystanie treści podlega opłacie licencyjnej.

Zapisz się już dziś!

START AKADEMII
WRZESIEŃ 2021

ZAKOŃCZENIE
GRUDZIEŃ 2021

CENA
3800 – 4999 ZŁ / OSOBA