AKADEMIA PROFILOWANIA BEHAWIORALNEGO

W 2024 ROKU JAKO E-KURS!

Semestralna Akademia Profilowania Behawioralnego to kurs gwarantujący zdobycie kompleksowych kompetencji z zakresu nauk behawioralnych, profilowania psychologicznego oraz przeprowadzania oceny wiarygodności zachowania i wypowiedzi.

Akademia Profilowania Behawioralnego to specjalistyczny semestralny e-kurs, składający się z 13 modułów tematycznych i egzaminu. Kurs przerabiasz samodzielnie online. Kończy się on testem wiedzy lub pracą dyplomową. Celem Akademii jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk behawioralnych, profilowania psychologicznego oraz przeprowadzania oceny wiarygodności zachowania i wypowiedzi.

Uczysz się we własnym tempie, a lekcje oglądasz, kiedy masz na to czas.

Jest to jedyny kurs z profilowania behawioralnego w języku polskim stworzony przez naukowców oraz praktyków ze służb. Stąd też opracowanie merytoryczne powstało we współpracy z International Association of Behaviour Detection & Analysis.

Dyrektor programowy oraz trener Akademii Diana Nowek prowadzi również Behavioural Insights Academy dla Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ w Katarze.

DLACZEGO WARTO?

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą ilość fałszywych informacji i dezinformacji, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa i propagandy jest kluczowa dla podejmowania mądrych i świadomych decyzji. Osoby, które potrafią odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, są bardziej skłonne do podejmowania racjonalnych i dobrze przemyślanych decyzji, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwa, gospodarce, w rodzinie czy w związku. Ponadto, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest również ważna w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz walki z przestępczością i z terroryzmem.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie usunąć nieprawdziwych informacji z naszego życia, kluczową umiejętnościa staje sie zdolność oceny wiarygodności drugiego człowieka, jego zachowania, wiadomości czy kreowanego wizerunku. Na lotniskach, na których zatrudniono profilerów, nie dochodzi do realizacji ataków terrorystycznych Obecnie profilowanie zyskało nowego sprzymierzeńca, jakim jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki analizie ogólnodostępnych danych w mediach społecznościowych algorytmy bez trudu tworzą nasze profile osobowościowe i łączą cechy wyglądu z cechami charakteru. Więcej dowiesz się ze szkolenia Akademia profilowania behawioralnego, którego plan znajdziesz poniżej.

Wykaz realizowanych przedmiotów

WPROWADZENIE DO PROFILOWANIA I ANALIZY BEHAWIORALNEJ

 • Wstęp do analizy behawioralnej
 • Rodzaje profilowania
 • Podstawy naukowe
 • Zastosowanie wiedzy
 • Predyspozycje do bycia profilerem

PSYCHOLOGIA EMOCJI I PSYCHOFIZJOLOGIA

 • Teorie emocji
 • Neurobiologia i psychofizjologia
 • Wpływ emocji na ciało
 • Pomiar emocji
 • Technologie a emocje

PROFILOWANIE OSOBOWOŚCI I TYPOLOGIA KŁAMCÓW

 • Pomiar cech osobowości
 • Big Five
 • Wstęp do psychologii kłamstwa
 • Podstawowe typu kłamców
 • Rozpoznawanie strategii kłamania według typu

PSYCHOPATOLOGIA I ANTYSPOŁECZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

 • Zaburzenia wiązki typu B
 • Antyspołeczne zaburzenie osobowości
 • Psychopatia a socjopatia
 • Toksyczne jednostki w relacjach
 • Toksyczne jednostki w pracy

ZADAWANIE PYTAŃ W PROFILOWANIU I KOMUNIKACJI

 • Rodzaje pytań i ich zastosowanie
 • Metamodel skutecznych pytań
 • Pytania a sugestie
 • Skuteczny wywiad
 • Pytania w przesłuchaniach

PROFILOWANIE WYGLĄDU I TWORZENIE NORMY BAZOWEJ

 • Psychologia pierwszego wrażenia
 • Wygląd a błędy poznawcze
 • Zasady analizy zachowania
 • Typy reakcji na stres
 • Trening obserwacji
 • Ustalanie normy

ANALIZA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

 • Naukowe podstawy
 • Zasady interpretacji mowy ciała
 • Dekodowanie gestów i ruchów ciała
 • Mowa ciała a kultura
 • Komunikacja niewerbalna w wykrywaniu kłamstwa

EKSPRESJE MIMICZNE I FACS

 • Działanie mięśni mimicznych twarzy
 • Facial action coding system
 • Emocje podstawowe
 • Mikroekspresje
 • Ekspresje mimiczne a technologie

EKSPRESJE MIMICZNE ZŁOŻONE

 • Emocje złożone
 • Trening AU
 • Środowisko a mimika
 • Interpretacja ekspresji złożonych
 • Zdolność odczytywania mimiki

WERBALNE METODY WYKRYWANIA KŁAMSTWA

 • Wstęp do analizy lingwistycznej tekstu
 • Metody oceny wiarygodności wypowiedzi
 • SCAN, SA, SVA, CBCA, FBI, CIA
 • Metoda własna
 • Zastosowanie metod

OCENA WIARYGODNOŚCI ZEZNAŃ ŚWIADKÓW

 • Wskaźniki braku wiarygodności
 • Ćwiczenia z oceny wiarygodności
 • Analiza tekstów, nagrań video i audio
 • Przegląd treści prywatnych, biznesowych czy zeznań świadków
 • Analiza publicznych treści, np. na Twitterze pod kątem manipulacji

PRZESZKODY W PROFILOWANIU I ETYKA ANALITYKA BEHAWIORALNEGO

 • Mechanizmy obronne
 • Błedy poznawcze i stereotypy
 • Skrypty zachowania
 • Samoświadomość
 • Kodeks etyczny

Program wyłącznie poglądowy. Kolejność może ulec zmianie. Nota prawna: Kopiowanie programu i opisu szkolenia jest zabronione! Wykorzystanie treści podlega opłacie licencyjnej.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Korzyści z udziału w Akademii profilowania behawioralnego:

 • Jedyny tak kompleksowy program z analizy behawioralnej w Polsce

 • Program stworzony przy udziale międzynarodowych ekspertów i profilerów

 • Międzynarodowa certyfikacja – certyfikat w języku angielskim i polskim. Institute of Nonverbal Communication jest firmą rozpoznawalną na świecie.

 • Czas trwania Akademii oraz prace domowe pomiędzy modułami sprawiają, że zdobywana wiedza zostaje gruntownie przyswojona

 • Po wstępie teoretycznym do każdej lekcji odbywają się dodatkowo praktyczne ćwiczenia

 • Jest to jedyny kurs uczący przeprowadzania analiz i ocen wiarygodności zachowania i wypowiedzi

 • Poziom zaawansowania, liczba godzin oraz egzamin końcowy gwarantują jakość oraz ekskluzywność zdobytego certyfikatu
 • Lekcje online i spotkania na Zoomie umożliwiają udział niezależnie od miejsca zamieszkania oraz wykonywanej pracy

 • W trakcie kursu pracujemy na prawdziwych case studies, rzeczywistych nagraniach i zeznaniach świadków

 • Zwiększy się twoja samoświadomość w ocenie innych oraz zapanujesz nad mechanizmami obronnymi w swoich zachowaniach

 • Podniesiesz także inteligencję emocjonalną, która przełoży się pozytywnie na twoje życie zawodowe i prywatne

 • Zdobędziesz unikatowe kompetencje przyszłości, do zastosowania w każdym zawodzie.

Czy Akademia profilowania behawioralnego jest dla Ciebie?

Tak, jeśli:

 • Na co dzień musisz oceniać zachowania ludzi
 • Czujesz, że masz intuicję do ludzi, ale nie wiesz jak ją wykorzystać
 • Przeczytałeś już wiele książek o mowie ciała, ale ciągle nie wiesz, co działa w praktyce
 • Chcesz wreszcie usystematyzować wiedzę na temat komunikacji niewerbalnej, analizy lingwistycznej i psychologii wyglądu
 • Często wpadasz w sidła manipulantów i toksycznych jednostek i chcesz to zmienić
 • Chcesz poprawić swoje kompetencje społeczne, by efektywniej czytać ludzi wokół siebie
 • Znajomi i rodzina zarzucają ci nietakt, niezauważanie ich emocji i potrzeb, a ty nie wiesz, na co zwracać uwagę
 • Padłeś ofiarą oszustów lub regularnie nie zauważasz, że otoczenie cię okłamuje
 • Chcesz być lepszym negocjatorem i przesłuchującym
 • Chciałbyś w przyszłości pracować jako profiler lub w służbach mundurowych

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:

Diana Nowek – Supervisor

Profiler behawioralny i trener analizy behawioralnej; Dyrektor Institute of Nonverbal Communication oraz konsultant Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ (International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism) do spraw nauk behawioralnych w sektorze bezpieczeństwa. Koordynator studiów podyplomowych na UAM w Poznaniu.

Diana Nowek w swojej pracy naukowej zajmuje się rozpoznawaniem i kategoryzowaniem zachowań oraz analizą wiarygodności przy zastosowaniu technologii i sztucznej inteligencji. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Komunikacji Niewerbalnej oraz dyrektorem programowym semestralnej Akademii Profilowania Behawioralnego. W ramach Centrum Analiz Behawioralnych wykonuje ekspertyzy behawioralne w ocenie wiarygodności zeznań świadków dla sądów i kancelarii adwokackich.

Jako doradca strategiczny i trener analizy behawioralnej pracowała zarówno dla European Coast Guard Agency jak i dla International Organization of Migration. Szkoliła funkcjonariuszy policji i straży granicznej ze wszystkich krajów europejskich i innych regionów świata. We współpracy z europejską agencją opracowała i przeprowadziła specjalistyczne programy szkoleniowe dla trenerów w zakresie profilowania predykcyjnego. Jest także współautorką programów szkoleniowych z zakresu wykrywania niebezpiecznych zachowań na lotniskach i przejściach granicznych oraz autorką podręcznika „Manual for Border-related Behaviour Recognition”.

Obecnie pracuje dla UNOCT International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism w Katarze, jako specjalista ds. wdrażania nauk behawioralnych. W 2022 roku wystąpiła z prelekcją na temat technologii behawioralnych w siedzibie głownej ONZ w Nowym Jorku.

Diana Nowek posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), nauk politycznych (Freie Universitaet Berlin) i jest doktorantką na Vienna University of Economics and Business w Austrii. Na co dzień mieszka z rodziną w Austrii.

Lekcje video na platformie oraz ćwiczenia na Zoomie są prowadzone przez naszych ekspertów, specjalizujących się w tematyce Akademii.

Zapisz się już dziś!

START VI EDYCJI AKADEMII W LUTYM 2024

MOŻESZ SIĘ UCZYĆ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

CENA OD 3999 ZŁ / OSOBA