Aktywność mózgu zdradza, kiedy białe kłamstwa są samolubne

Białe kłamstwa, zwane również kłamstwami Pareto, to świadome kłamstewka wypowiadane w mało istotnych sprawach, często np. z kurtuazji. Weźmy na przykład zmianę fryzury u koleżanki. Może Ci się ona w ogóle nie podobać, a i tak powiesz na jej temat komplement. Najnowsze badania pokazują, że aktywność w mózgu jest w stanie pokazać, kiedy białe kłamstwa mają samolubne, a kiedy altruistyczne motywy.

aktywność mózgu a białe kłamstwa

Jak mózg zdradza, kiedy białe kłamstwa są altruistyczne?

Białe kłamstwa są w stanie przynieść korzyści obydwu stronom, są też w stanie być całkowicie samolubne i altruistyczne. Jednak ich motywy w żaden sposób nie są możliwe do rozpoznania w zachowaniu osoby kłamiącej. Jednak badania Kim i Kim, które zostały opublikowane w magazynie „Journal of Neuroscience”, pokazują, że to, czego nie zdradzi zachowanie, zdradzi aktywność w mózgu.

Motywy białych kłamstw są kodowane przez przyśrodkową korę czołową. Właśnie w tym regionie mózgu „obliczana” jest wartość społecznych zachowań, przy czym poszczególne jej rejony koncentrują się na motywacji wewnętrznej, a inne na zewnętrznej.

Zobacz: Czy ekspresja strachu jest w stanie zdradzić kłamstwo?

Kim i Kim przewidzieli, że wzorce aktywności w tych podregionach kory przedczołowej mogą wyjaśnić prawdziwy motyw białych kłamstw. By sprawdzić swoje założenia badacze przeprowadzili badania. Ich uczestnicy mieli za zadanie mówić kłamstwa by uzyskać nagrodę dla siebie (kłamstwa białe egoistyczne), dla kogoś (altruistyczne) albo w obydwu przypadkach.

Do pomiaru aktywności kory przedczołowej wykorzystano fMRI. Badacze porównali aktywność mózgu w przypadku kłamstw z samolubnymi i altruistycznymi motywami. Kłamstwa egoistyczne wywoływały większą aktywność w części brzusznej i przedsionkowej kory przedczołowej. Z kolei wzorce aktywności w rejonie rostralnym nie były podobne do aktywności wywoływanej przy kłamstwach altruistycznych. Zatem badania pokazały, że ukryta egoistyczna motywacja białych kłamstw jest ujawniana przez neuronową aktywność w konkretnych regionach kory przedczołowej.

Różne motywacje białych kłamstw

Do tej pory badacze nie znali prawdziwej motywacji białych kłamstw, teraz dzięki tym analizom wiemy, że kłamstwa Pareto służą zarówno samym kłamiącym, jak i osobom okłamywanym. Co więcej, badania te sugerują, że białe kłamstwa są pewną strategią przełączania motywacji w zależności od benefitów.

Źródło: https://neurosciencenews.com/white-lies-selfish-prefrontal-cortex-18226/

Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post