30 listopada, 2020

Analiza behawioralna na międzynarodowej konferencji

Profilowanie Behawioralne

W październiku 2020 odbyła się międzynarodowa konferencja „Behavioural Analysis Week” skupiająca naukowców i praktyków wokół tematu analizy behawioralnej. Przez cztery dni dyskutowaliśmy o identyfikacji zagrożeń, rozpoznawaniu wzorców zachowań, detekcji kłamstwa, komunikacji niewerbalnej oraz o technologiach wspierających bezpieczeństwo.

Dla sektora bezpieczeństwa

Po raz pierwszy można było dołączyć online, nie trzeba było lecieć do USA czy Wielkiej Brytanii, jak w poprzednich latach, aby wziąć w niej udział.

W związku z tym, że w Polsce temat ten raczkuje i jest mocno rozproszony, spotkanie z naukowcami i specjalistami z całego świata daje szeroki ogląd na prowadzone aktualnie badania. Pozwala również nawiązać kontakty z firmami technologicznymi, pracującymi nad rozwiązaniami powiązanymi z komunikacją niewerbalną, oceną ryzyka, zapobieganiu terroryzmowi czy detekcją kłamstwa. Prelegenci i uczestnicy są członkami stowarzyszenia The International Association of Behaviour Detection & Analysis.

W swojej prelekcji zaprezentowałam wpływ efektu aureoli (halo effect) na podejmowane decyzje przez strażników granicznych i ich skuteczność.

Więcej na:
https://behaviouralanalysis.com/

Behavioural analysis conference Diana Nowek

Program konferencji z dnia mojego wystąpienia

Behavioural Analysis Conference Diana Nowek
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post