Analiza bioenergetyczna Alexandra Lowena – co Ci powie o Twojej sylwetce?

Analiza bioenergetyczna jest systemem terapeutycznym opracowanym przez światowej sławy psychiatrę i psychoterapeutę Alexandra Lowena. Założeniem tego sposobu patrzenia na osobowość człowieka jest fakt, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Lowen rozwijał swoją teorię przez kilkadziesiąt lat swojej intensywnej pracy z ludźmi na terapii grupowej i indywidualnej na całym świecie. Zaobserwował, że pobudzając ciało bodźcami fizycznymi, można  podnieść poziom energii w ciele, a dzięki temu człowiek może pozbyć się chronicznych napięć i blokad, co z kolei pozwala  lepiej czuć swoje ciało. Analiza bioenergetyczna pokazuje więc, jak pracując z ciałem można wyleczyć problemy umysłu.

metoda bioenergetyczna alexandra lowena

Typy sylwetek odpowiadających strukturom charakteru według Alexandra Lowena

Nauczycielem Lowena był Wilhelm Reich, który zainspirował go opisem funkcjonalnym analizy charakterów, przypisując każdemu z nich charakterystyczną postawę ciała, nazwaną przez niego ZBROJĄ MIĘŚNIOWĄ lub PANCERZEM. Pojęcia te określają wzorzec chronicznych napięć, jakie dziecko gromadzi w trakcie rozwoju i dorastania. Pojęcie ZBROI lub PANCERZA jest bardzo trafnym określeniem, gdyż celem ukształtowania się jej jest ochrona przed bolesnymi doświadczeniami emocjonalnymi czy aktami agresji.
Takim  traumatycznym doświadczeniem dla dziecka jest np. bicie. Wyobraź sobie małego chłopca, który bity jest przez ojca lub matkę. Musi „nauczyć” się, co zrobić, aby przeżyć, żeby jak najmniej czuć bolesne razy. „Odkrywa”, że jeśli się skuli i napnie mięśnie, to lanie mniej boli. Zauważa, że jeśli wstrzyma oddech, boli jeszcze mniej. Tak właśnie zaczyna tworzyć się ZBROJA, która go chroni. W dzieciństwie była TARCZĄ, a w życiu dorosłym staje się przeszkodą w odczuwaniu pozytywnych doznań i emocji.
Typy sylwetek odpowiadających strukturom charakteru według Alexandra Lowena
Pracując nad sobą w konwencji analizy bioenergetycznej, każdy ma możliwość integracji ciała i umysłu. Co to znaczy? Dzięki ćwiczeniom z CIAŁEM klient uświadamia sobie nawyki mięśniowe, napięcia w ciele, jaką postawę przyjmuje, gdy znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, jak wtedy oddycha (…najczęściej „zapomina” o nim), jak stoi, jak jego stopy dotykają podłoża, jak trzyma miednicę i klatkę piersiową, jak nauczył się „nieść” swój środek ciężkości ciała. Odkrywa więc, jakie doświadczenia spowodowały, że przeszłość „WYRZEŹBIŁA” jego ciało tak a nie inaczej i przenosi te doświadczenia na wspomnienia wydarzeń związanych z różnymi emocjami, słowami rodziców, przekonaniami i wartościami, jakie zabrał w swoje dorosłe życie. Dzięki tego rodzaju pracy nad sobą klient zmienia zarówno swoje przekonania jak i postawę ciała.

Ze względu na wspomniane wyżej doświadczenia kształtuje nam się pewien typ sylwetki. Lowen wyróżnił pięć typów sylwetek zestawiając je z różnymi strukturami charakteru. Większość ludzi posiada cechy z więcej niż jednego typu. Lowen podkreślał, że nie jest to jednak klasyfikacja ludzi, ale postaw obronnych jakie przyjmowaliśmy przez całe życie. W kolejnych postach charakteryzuję poszczególne sylwetki.

Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post