EKSPERTYZY BEHAWIORALNE

OPINIOWANIE WIARYGODNOŚCI NA ZLECENIE

Prześlij materiał audio, video lub tekst

Przeprowadzamy analizy wiarygodności wypowiedzi i zachowania świadków na podstawie materiałów video, audio i transkrypcji zeznań. Ekspertyzy prywatne są akceptowane przez sądy, szczególnie w sprawach, w których mamy do czyniania ze słowem przeciwko słowu i z niewystarcząjącą liczbą dowodów.

Poczekaj na ocenę materiału

Przed wykonaniem analizy podpisujemy NDA, oceniamy jakość przesłanych materiałów oraz przesyłamy wstępny kosztorys prac. Pełna analiza wiarygodności opiera się o analizę zarówno mowy ciała, ekspresji, głosu jak i analizę lingwistyczną stosowanego języka. Jednak czasem materiał na to nie pozwala. Np. mamy widoczne tylko zachowanie bez dźwięku lub posiadamy tylko plik audio lub sam tekst. W przypadku analiz wiarygodności skuteczniejsza jest analiza lingwistyczna niż analiza niewerbalna!

Niezależni analitycy behawioralni przeprowadzą analizę

Każdą pełną analizę wiarygodności przeprowadza dwóch profilerów, niezależnie od siebie. Następnie wyniki są porównywane, aby mieć pewność, że analizy są spójne i nie zostały zniekształcone przez subiektywne błędy poznawcze.

W przypadku analizy lingwistycznej stosujemy metody SCAN, SVA, SA oraz tzw. metody FBI.

UWAGA! Samo zachowanie niewerbalne nie pozwala na ocenę wiarygodności, jedynie ocenę spójności. Do oceny wiarygodności niezbędne są wypowiedziane słowa i reakcje werbalne.

Przygotowanie raportu końcowego

Po przeprowadzeniu analiz nasz zespół ekspercki przygotowuje końcowy raport – dla sądu, dla kancelarii adwokackiej, do celów prywatnych. Raport zawiera opis metodyki, podstawy naukowe, literaturę naukową, wyjaśnienie wskaźników, komentarze do transkrypcji, ocenę wiarygodności oraz wnioski.

Specyfikacja

 • Tryb pracy: zdalnie
 • Cena: 250 zł netto/ 1 h pracy profilera
 • Wymagania: przekazanie materiału video lub audio lub pisemnego zeznania lub transkrypcji zeznania/rozmowy/przesłuchania
 • Czas wykonania: w zależności od liczby godzin video/audio – od 7 dni do 30 dni
 • Długość ekspertyzy: w zależności od objętości materiału do analizy – od 40 stron do nawet 500
 • Płatność: przez sklep online (wszystkie formy płatności) lub na podstawie faktury. Przy dużych objętościowo zleceniach pobieramy 50% zaliczki.
 • Rozliczenie dla firm: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

ZGŁOSZENIE KROK PO KROKU

1. Wyślij email z zapytaniem

Napisz do nas na adres info@diananowek.com. Opisz, jakie materiały chcesz poddać analizie. Oszacuj ich długość oraz podaj deadline dla wykonania ekspertyzy. Na tej podstawie, zdecydujemy czy możemy podjąć współpracę. Ze względu na duże obłożenie pracą, dostępność naszych analityków jest ograniczona i nie przyjmujemy zleceń „na już”.

2. Zaakceptuj NDA i prześlij pliki do analizy

Przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy umowę o zachowaniu poufności. Następnie prosimy o przesłanie dostępu do materiałów. Pliki prosimy przesyłać za pomocą linków do dysków w chmurze.

3. Oszacowanie długości i kosztów pracy

Po otrzymaniu materiałów w ciągu 72h wysyłamy informację o szacunkowym kosztorysie. Godzina analizy behawioralnej kosztuje 250zł. Do czasu pracy należy doliczyć godziny potrzebne na wykonanie transkrypcji, jeśli mamy do czynienia z plikami video i audio.

Dla przykładu – video z przesłuchania trwa 1 godzinę.

 • Czas potrzebny na wykonanie transkrypcji wynosi od 2 do 4 godzin (w zależności od jakości pliku).
 • Plik z transkrypcji ma w przybliżeniu 40-60 stron.
 • Czas trwania analizy dla 1 strony to max.10minut.
 • Sama analiza lingwistyczna dla 50 stron będzie trwała 8h
 • Doliczając czas potrzebny na transkrypcję mamy czas 10-12h
 • 12h pomnożone przez 250 zł daję nam kwotę 3 000,00 zł.

Cena końcowa może się różnić od ceny szacunkowej. Realny czas pracy zostanie przekazany po ukończniu ekspertyzy.

4. Wykonanie analizy

Po pisemnej akceptacji warunków współpracy, nasz zespół zabiera się do pracy według ustalonego harmonogramu. Po przeprowadzeniu analiz informujemy cię o naszych wnioskach oraz o poziomie wiarygodności ocenianej osoby/osób.

5. Przygotowanie ekspertyzy końcowej

Po zapoznaniu się z wnioskami, podejmujesz dycyzję czy mamy przygotować raport końcowy w formie ekspertyzy.