Analiza wiarygodności

Audyty i konsultacje

Potrzebujesz konsultacji,

indywidualnego szkolenia, badań z zakresu analizy behawioralnej? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś na temat technologii biosensorycznych i pomiaru ekspresji mimicznych? Dowiedz się, czym jest analiza wiarygodności.

Szukasz specjalisty i naukowca

do opracowania publikacji, podręcznika lub programu szkoleniowego z zakresu psychologii behawioralnej, psychologii pierwszego wrażenia, komunikacji niewerbalnej czy detekcji kłamstwa?

Cenisz sobie indywidualne podejście?

Szukasz rozwiązania dla swojego problemu lub odpowiedzi na pytanie związane z:

  • Percepcją wyglądu i pierwszym wrażeniem (twoim wizerunkiem lub odbiorem społecznym)
  • Komunikacją niewerbalną (twoim zachowaniem, mową ciała czy mimiką)
  • Technologiami mierzącymi emocje (zastosowaniem w biznesie i badaniach)
  • Detekcją kłamstwa (zastosowaniem wiedzy do badań i w ramach tworzenia technologii)

lub

  • Chcesz przeanalizować tekst pod kątem wiarygodności wypowiedzi?
  • Chcesz przeanalizować wideo pod kątem prawdopodobieństwa występowania nieszczerości?

Umów się na konsultację online lub na żywo

Więcej info

OFEROWANE ANALIZY WIARYGODNOŚCI I KONSULTACJE

  • Lokalizacja: Online lub u klienta
  • Cena: 480 zł / 1,5 h (plus ewentualne koszty dojazdu)
  • Rozliczenie dla firm: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Audyt i analiza komunikacji w zespole

W twoim zespole często dochodzi do konfliktów lub zespół jest niezgrany a przez to mniej skuteczny? Zauważyłeś, że dochodzi do nieporozumień lub szumów komunikacyjnych pomiędzy pracownikami lub zespołami projektowymi? Przeprowadzony audyt stylów komunikacji pracowników pozwoli zdiagnozować zachowania i punkty zapalne oraz obszary do poprawy.

Analiza odbioru społecznego i percepcji wyglądu

Chcesz dowiedzieć się, jakie robisz pierwsze wrażenie na ludziach? W związku z twoim zawodem pojawiła się potrzeba analizy twojego wizerunku, zdjęcia lub wystąpienia na video? Chcesz dokonać analizy wizerunku pod kątem oceny sympatii, zaufania czy kompetencji? Przeprowadzenie badania odbioru społecznego może objąć wybraną grupę społeczną pod kątem wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia.

Analiza zachowania kandydata do pracy pod kątem oceny wiarygodności

Przeprowadzasz kluczowy proces rekrutacyjny lub jest to jeden z ostatnich etapów rekrutacji na ważne stanowisko? Chcesz zasięgnąć opinii zewnętrznego obserwatora na temat zachowania lub potencjalnych cech kandydata podczas rozmowy? Możliwa analiza nagrania lub obecność na spotkaniu.

Analiza wiarygodności materiałów video 

Posiadasz nagranie z osobą, której zachowanie chcesz przeanalizować pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczerości? Analiza przeprowadzana jest z pomocą technologii typu „lie detector”, która ocenia wiele wskaźników behawioralnych jednocześnie.

Analiza wiarygodności tekstów pisanych i mówionych 

Posiadasz nagranie audio/ video lub spisaną treść rozmowy i zeznania, które chcesz przenalizować pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczerości? Zapraszam do przesłania materiału w celu przeprowadzenia analizy lingwistycznej wiarygodności wypowiedzi.

Analiza przydatności wykorzystania technologii biosensorycznych w projektach

Planujesz wprowadzenie technologii rozpoznawania emocji w swojej firmie lub projekcie? Chcesz najpierw ocenić szanse i zagrożenia takiego wdrożenia lub porównać produkty na rynku? Pomogę Ci na tym etapie.