Co warto wiedzieć o asymetrii twarzy?

Spotykając ludzi po raz pierwszy, w ułamku sekundy decydujemy, co do danej osoby czujemy – sympatię, antypatię czy może strach… Nasz mózg podświadomie wie, które cechy twarzy może zaklasyfikować jako nam niesprzyjające. Tak często dzieje się z twarzami asymetrycznymi, czyli takimi, gdzie prawa i lewa strona różnią się od siebie. Ponieważ nieregularności twarzy są zjawiskiem bardzo powszechnym, warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje. Mówiąc o nieregularnościach, myślę o widocznych różnicach w budowie, kształcie i wielkości elementów twarzy po jej lewej i po prawej stronie.

Co o człowieku mówi asymetria twarzy?

Większość ludzi ma lekkie bądź wyraźniejsze asymetrie lewej i prawej połówki twarzy. Najłatwiej sprawdzić to dzieląc zdjęcie na pół i tworząc nową twarz, składającą się tylko z lewych lub tylko prawych połówek. W większości przypadku dorośli ludzie zobaczą dwie zupełnie różne osoby. Dotyczy to również zmarszczek, które mogą tworzyć się tylko po jednej stronie twarzy lub wyglądać inaczej po obu stronach. Aby to zinterpretować, wystarczy przypomnieć sobie, że:

  • lewa półkula mózgu, kontrolująca prawą stronę ciała, jest odpowiedzialna za myślenie logiczne, abstrakcyjne, racjonalne, analityczne,
  • prawa półkula, kontrolująca lewą stronę ciała, odpowiada za stany emocjonalne, widzenie barw, twórczość artystyczną, intuicję, myślenie irracjonalne itd.

Dla uproszczenia oraz na potrzeby tego artykułu wyjaśnię, że w związku z powyższym przyjmuje się następującą zasadę:

  • lewa strona twarzy odzwierciedla życie emocjonalne czyli osobiste (nazwijmy je wewnętrznym – jak ja postrzegam siebie),
  • prawa strona twarzy odzwierciedla ludzką logiczną stronę czyli życie zawodowe (nazwijmy je zewnętrznym – jak inni postrzegają mnie).

Zobacz: Czy depresję można wyczytać z twarzy?

asymetria twarzy

Co można wyczytać z asymetrii twarzy?

Oceniając innych ludzi częściej patrzymy się na ich prawą stronę twarzy. Badacze zaobserwowali, że niemowlęta karmione piersią układane są tak, że widzą lewą stronę twarzy matki. Jako dorośli ludzie nieświadomie szukamy emocji u ludzi patrząc się na ich lewą stronę twarzy. Jaki to ma wpływ na dalszą część obserwacji? Badając np. rozmieszczenie zmarszczek i ich ilość łatwo dojść do wniosku, że ludzie inaczej przeżywają emocje w życiu osobistym oraz zawodowym. Często są w tych dwóch sferach zupełnie skrajnymi osobowościami. Niektórzy w pracy odnoszą sukcesy, zaś prywatnie czują się samotni i odizolowani. Te doświadczenia ukażą się w ukształtowaniu i głębokości zmarszczek na prawej i lewej stronie twarzy.

Zobacz: Ludzie wydają się nam podobni, jeśli mają podobne osobowości

W skrócie można więc powiedzieć, że lewa strona twarzy pokazuje nasz stan emocjonalny i nasze życie wewnętrzne, zaś prawa strona twarzy mówi o naszym życiu zewnętrznym, czyli zawodowym. Dysharmonia w jednej z części ukazuje nam problemy w życiu wewnętrznym bądź zewnętrznym. Krótkie spojrzenie na twarz i już wiemy, czy danej osobie lepiej powodzi się w życiu prywatnym bądź zawodowym. Często zdarza się, że sami sobie nie uświadamiamy, że zaniedbujemy którąś z tych sfer. Takie przyjrzenie się naszej twarzy może pomóc zrozumieć, że najwyższy czas poświęcić więcej uwagi naszemu życiu osobistemu bądź profesjonalnemu, gdyż mocno je zaniedbaliśmy.

Dysharmonia jest ewolucją odbywająca się w nas, wywodząca się z napięcia w naszym wnętrzu. Niesie nowe możliwości i prądy w działaniu. Człowiek jest istotą złożoną i jeżeli istnieją drobne asymetrie to one dopingują go do walki o lepsze jutro, stosunki z ludźmi, warunki w domu i ambicję o lepszą pracę. Nie bójmy się tego. Przyczyna powodzenia lub niepowodzeń tkwi w nas i jest metaforą życia przeniesioną na twarz. Drastyczna asymetria jest niepokojąca, niszcząca siły i wypaczająca charakter, doprowadzająca do choroby wyniszczającej psychikę i ciało.

Nieregularności występują prawie w każdej twarzy, mogą one być większe lub mniejsze. Warto pamiętać, że asymetrie mogą być spowodowana zmianami chorobowymi. Wtedy należy zwrócić uwagę czy nie są one wynikiem paraliżu, wylewu, przerostem żuchwy czy urazami zewnętrznymi.

Warto spojrzeć na naszych bliskich innych okiem i sprawdzić czy nie uśmiechają się np. jedną stroną twarzy? Lub jedno oko wydaje się smutniejsze i jest otoczone większą ilością zmarszczek? A może tylko jeden kącik ust opadł do dołu? Może ktoś potrzebuje pomocy w znalezieniu równowagi, może boi się przyznać do problemów w życiu osobistym bądź zawodowym. Prawdopodobnie taka osoba cały czas walczy między tym co mówi rozum, a tym co chce serce. Nie zostawiajmy innych samych ze swoimi rozterkami. I dbajmy o równowagę w naszym życiu.

asymetria twarzy
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post