Głos a osobowość – co mówi o Tobie Twój głos? Zobacz badania

Głos a osobowość. Ile na temat Twojej osobowości mówi Twój głos? Zastanów się, ile razy oczarował Cię czyjś głos. Może usłyszałeś go w radiu, telewizji albo nawet na spotkaniu na żywo. Czy zaufałeś własnym uszom na tyle, by postawić tezę, że osoba obdarzona tym niebywałym tonem posiada również nadzwyczajną osobowość? Ile o czyimś charakterze jest w stanie powiedzieć jego głos?

Wysokość głosu a osobowość

Na to niełatwe pytanie postanowili odpowiedzieć badacze z Uniwersytetu w Getyndze. Wyniki ich badań zostały opublikowane w „Journal of Research in Personality”. Naukowcy przebadali grupę 2217 uczestników pochodzących z czterech różnych krajów. Badani wypełnili kwestionariusze osobowości, czym dostarczyli badaczom niezbędnych informacji na temat wiodących cech swoich charakterów oraz przekazali nagrania swojego głosu, którego wysokość była mierzona z pomocą programu komputerowego. Jest to o tyle ważna informacja, o ile były to pierwsze tego typu badania z zastosowaniem obiektywnej, cyfrowej miary wysokości głosu, a nie subiektywnej oceny tego, czy jest on wysoki czy niski. Dodajmy jednocześnie, że było to największe, czyli obejmujące jak największą ilość uczestników, dotychczasowe badanie na ten temat.

Zobacz: Różnice kulturowe w mowie ciała, o których powinieneś wiedzieć

Co wysokość głosu mówi o Tobie?

Dzięki wspomnianemu wcześniej kwestionariuszowi badacze wiedzieli, jakie są postawy oraz seksualne zachowania badanych. Podobnie było z danymi na temat dominacji, neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności, czyli wykorzystano Pięcioczynnikowy Model Osobowości. Tak można było wysnuć pewne wnioski na temat głosu a osobowości.

Co się okazało, naukowcy odkryli, że osoby z niższym głosem są częściej dominujące, ekstrawertyczne i bardziej socjoseksualne (zainteresowanie pozazwiązkowymi kontaktami seksualnymi). Wnioski te dotyczyły zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Mniej wyraźny okazał się związek między wysokością głosu a cechami osobowości z Wielkiej Piątki. Tutaj badacze nie mogli wyciągnąć jasnego wniosku, co do wyrażania się tych cech w wysokości głosu. Nie udało się również znaleźć wyraźnych różnic w tej kwestii pomiędzy mężczyznami, a kobietami.

„Głosy ludzi mogą wywrzeć na nas ogromne i natychmiastowe wrażenie. Nawet, jeśli słyszymy czyjś głos i nie dostajemy żadnych wizualnych wskazówek – np. rozmawiamy przez telefon – bardzo szybko dowiadujemy się, czy rozmawiamy z kobietą, mężczyzną, dzieckiem czy osobą starszą. Możemy wnioskować, czy nasz rozmówca brzmi na zainteresowanego, przyjacielskiego, smutnego, zdenerwowanego czy ma atrakcyjny głos. Zaczynamy też poczynać założenia dotyczące zaufania i dominacji” – mówi dr Julia Stern z Uniwersytety w Getyndze.

Pierwszym krokiem w badaniach było powiązanie głosu badanych z ich osobowością, stąd właśnie wspomniany wcześniej kwestionariusz dotyczący osobowości oraz nagrania wysokości głosu. Dowiedzieliśmy się zatem, że osobowość – przynajmniej częściowo – może wyrażać się w tonie głosu, a już na pewno można odczuć w nim cechy jak dominacja, ekstrawersja i wyższy poziom socjoseksualności.

Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post