5 września, 2021

Emocje wypisane na twarzy – Video o ekspresjach mimicznych

Profilowanie Behawioralne

Jakie emocje najczęściej komunikujemy twarzą?
Nasza twarz posiada niesamowitą zdolność przekazywania emocji. Mięśnie twarzy mają różne funkcje – od otwierania i zamykania oczu, gryzienia, poruszania żuchwą – aż do wyrażania emocji poprzez mimikę.

Moc mięśni twarzy

Mięśnie mimiczne są ciągle pod napięciem – są podłączone do twojego układu nerwowego i cały czas lekko skurczone. Gdy odczuwasz nawet najdrobniejszą emocję, mięśnie mimiczne współgrają z twoimi odczuciami i nastrojami – a sygnały z mózgu trafiają do twarzy.

7 podstawowych ekspresji mimicznych _Video_Diana Nowek

Która emocja najczęściej gości na twojej twarzy?

Nagraliśmy w zbliżeniu 7 podstawowych emocji wyrażanych twarzą. Można przyjrzeć się ruchom mieśni twarzy w zwolnionym tempie. Dodaliśmy opisy dla każdej pełnej ekspresji mimicznej. W życiu obserwujemy również mikro czy midi ekspresje – wtedy na twarzy zobaczymy tylko niektóre z opisanych elementów.

Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post