10 października, 2021

Jak ciało komunikuje emocje poprzez mowę ciała. Video

Profilowanie Behawioralne

Co mówi Twoje ciało? Jak komunikuje emocje?

Emocje podstawowe wyrażamy nie tylko za pomocą twarzy, ale również ciała. Zobacz, jak nasze ciało pokazuje złość, radość, smutek, strach, pogarda, wstręt czy zaskoczenie. Jes to dobry wstęp do nauki mowy ciała i odczytywania emocji za pomocą gestów i zmian w ciele.

Emocje a mowa ciała_Diana Nowek_profilowanie behawioralne
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post