Jak czytać między wierszami?

Analiza słów w wykrywaniu kłamstwa

Coraz częściej komunikujemy się wyłącznie pisemnie. Piszemy tysiące wiadomości tekstowych oraz maili.  Czas pandemii i rozmów online uniemożliwia nam obserwowanie zachowania i twarzy osób, z którymi rozmawiamy. Porozumiewamy się z innymi ludźmi  głównie przez telefon, maile lub za pomocą chatów. Jak więc w tej sytuacji zauważać niespójności, próby zatajenia czegoś czy nawet oszustwa?

Analiza lingwistyczna wiarygodności wypowiedzi

Czy spotkałeś się już z pojęciem analizy lingwistycznej, czyli pewnych zasad i schematów językowych, których znajomość może pomóc Ci w detekcji nieszczerości? Czy to jest możliwe? Tak, ponieważ tego typu narzędzia stosowane są na przykład do analizy przesłuchań świadków. Natomiast metody, których nauczysz się na tym szkoleniu, możesz wykorzystać w codziennym życiu, ale także w prowadzonym przez siebie biznesie.  

Język odzwierciedla osobowość i emocje

Nasz język i sposób komunikacji zmienia się w zależności od naszego nastroju, temperamentu, choroby czy nawet kraju, w którym przebywamy. Inaczej piszą ekstrawertycy i introwertycy. Osoby w depresji nadużywają konkretnych wyrażeń i słów. Język odzwierciedla cechy psychopatyczne czy narcystyczne. Język zmienia się pod wpływem silnych emocji. A takim niewątpliwie są strach, poczucie winy czy irytacja, które pojawiają się w trakcie kłamania.

Jak wychwycić niespójności w sposobie mówienia i pisania?

Kłamiąc, zmieniamy sposób mówienia i pisania. Używamy innych słów oraz konstrukcji zdaniowych. Mieszamy czasy oraz używamy pewnych specyficznych wyrażeń.

Przykładowo, strach powoduje, że staramy się językowo „oddalać” od kłamstwa. Dlatego, gdy zapytamy kogoś „Czy paliłeś tutaj?”, kłamiący odpowie – „W tym domu się nie pali” zamiast „Nie, nie paliłem”.

Ludzie kłamiący często okazują irytację lub postawę agresywną, gdy skonfrontuje się ich z podejrzeniem nieszczerości. Typową reakcją zamiast prostej odpowiedzi jest podniesiony głos i odpowiedzi w stylu „Przecież ona nawet mi się nie podoba!”

Ten sam typ kłamcy lubi przerzucać winę na osobę, która zarzuca mu kłamstwo, tak abyśmy na końcu jeszcze mieli ochotę go/ją przeprosić – „Nie wierzę, że pytasz, czy cię zdradzam. Co jest z Tobą nie tak? Ja się tak dla nas staram. Wszystko dla ciebie robię. Masz jakieś obniżone poczucie własnej wartości. Nic dziwnego, że poprzedni partner cię zostawił…”

Zapoznając się z wieloma zbadanymi regułami rządzącymi schematami językowymi uczestnik szkolenia szybciej będzie wychwytywać niespójności w trakcie rozmowy lub poprzedzającej je korespondencji mailowej. Ćwiczenia w trakcie kursu odbywają się na rzeczywistych przykładach wypowiedzi ustnych i pisemnych ludzi biznesu i polityki.

Dla kogo jest to szkolenie?

Jeśli jesteś:

 • prawnikiem,

 • negocjatorem,
 • windykatorem,
 • managerem,
 • rekruterem,
 • psychologiem,
 • lub osobą, która w pracy musi czytać między wierszami,

Jakie będziesz miał korzyści z tego szkolenia?

kursy i szkolenia z profilowania behawioralnego
 • Poznasz rodzaje kłamców i zwrotów przez nich używanych,

 • Zanalizujesz teksty mówione i pisane pod kątem ich wiarygodności,

 • Poznasz schematy analizy lingwistycznej do natychmiastowego wykorzystania w życiu,

 • Wykorzystasz umiejętność analizy do właściwego formułowania pytań w celu wydobycia informacji,

 • Staniesz się odporny na manipulację werbalną,

 • Zaczniesz pisać teksty i maile, które brzmią bardziej wiarygodnie.

Jak będzie wyglądało szkolenie?

 • Format: Kurs online
 • Czas trwania – 4 tygodnie, 1 lekcja w tygodniu
 • Koszt: 1 499 zł brutto
 • Terminy dostępne w zakładce SKLEP

W trakcie kursu nacisk zostanie położony na słownictwo, gramatykę, sposób mówienia oraz pisania osób, które nie są szczere. Szkolenia zostało podzielony na 3 moduły, które pozwolą w praktyce przećwiczyć poniższe zagadnienia. Pomiędzy lekcjami wymagana jest praca własna nad dodatkowym zadaniem domowym. Na koniec warsztatu przeprowadzony zostanie test wiedzy, który uprawnia do otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Moduły:

ANALIZA LINGWISTYCZNA W OCENIE WIARYGODNOŚCI WYPOWIEDZI

 • Wprowadzenie do analizy lingwistycznej.
 • Współczesne metody oceny wiarygodności
 • Typologia kłamców i używanych przez nich zwrotów.

ANALIZA ZEZNAŃ METODĄ FBI

 •  Metodologia badań i rodzaje analiz
 •  Instruktaż do analizy metodą FBI

ANALIZA WIARYGODNOŚCI TREŚCI DOKUMENTÓW 

 •   Strategie przeprowadzania analizy pisemnych tekstów 
 •   Jak interpretować tekst pod kątem niespójności wypowiedzi?
 •   Analizy przykładowych tekstów.