• NOWOŚĆ! AKADEMIA ANALIZY BEHAWIORALNEJ JAKO STUDIA PODYPLOMOWE NA UNIWERSYTECIE ADAMA MICKIEWICZA W Poznaniu! Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod wykrywania kłamstwa, profilowania i analizy behawioralnej? Ukończyłeś już naszą semestralną Akademię Profilowania Behawioralnego online i chcesz poszerzyć wiedzę? Lub preferujesz zajęcia stacjonarne? Zapisz się na roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Poznaniu. Start w październiku 2023. Diana Nowek jest koordynatorem tego kierunku. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie uniwersytetu: https://podyplomowepoznan.pl/akademia-analizy-behawioralnej/  
 • START 5 PAŹDZIERNIKA 2023 Akademia to semestralny kurs online gwarantujący zdobycie kompleksowych kompetencji z zakresu emocji i analizy behawioralnej, czyli analizy ludzkich zachowań. Program składa się z 13 modułów tematycznych, odbywa się online i kończy się pracą zaliczeniową. Szkolenie trwa 1 semestr, składa się z cotygodniowych lekcji online dostępnych na platformie elearningowej, zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami, uczestnictwa w grupie zamkniętej oraz egzaminu końcowego. Uczysz się we własnym tempie, lekcje oglądasz kiedy masz na to czas. Jest to jedyny kurs z profilowania behawioralnego w języku polskim stworzony przez naukowców oraz praktyków ze służb. Opracowanie merytoryczne we współpracy z International Association of Behaviour Detection & Analysis. Dotychczasowi absolwenci pracują jako analitycy behawioralni przeprowadzający analizy wiarygodności, wykorzystują wiedzę w swojej pracy m.in.trenerów, adwokatów, terapeutów, policjantów, negocjatorów oraz managerów zarządzających ludźmi. CO JEST ZAWARTE W CENIE?
  • Roczny dostęp do platformy e-learningowej z nagranymi lekcjami video, materiałami pdf, quizami i rekomendowaną literaturą (od 5 października 2023)
  • Spotkania online na Zoomie podczas których wykonujemy ćwiczenia do każdego modułu. Spotkania online odbywają się co dwa tygodnie.
  • Informacje zwrotna na temat wybranych prac domowych.
  • Dyplom z suplementem w języku polskim i angielskim (po spełnieniu warunków zaliczenia).
  • Dostęp do zamkniętem grupy na Facebooku.
  • Po ukończeniu Akademii również dostęp do Strefy Absolwenta oraz wspólne spotkania profilerów behawioralnych w Polsce.
    Terminy spotkań na Zoomie dla V edycji znajdziesz TUTAJ Spotkania warsztatowe odbywają się w czwartki wieczorami, co dwa tygodnie. Lekcje teoretyczne przerabiasz samodzielnie na platformie e-learningowej. JAK WYGLĄDA DYPLOM Z SUPLEMETEM? Kliknij, by zobaczyć wersję poglądową. Masz pytania? akademia@diananowek.com Sprawdź najpierw zakładkę z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami: https://www.diananowek.com/pl/faq/ W przypadku wystawiania faktury dla firm - VAT wynosi 0% (tzw. odwrócone obciążenie w UE - reverse charge). Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin Zdecydowałeś się wziąć udział w Akademii Profilowania Behawioralnego? Świetny wybór, gratulacje! Tutaj możesz zakończyć proces rejestracji poprzez dokonanie płatności. Chcesz zapłacić w 5 miesięcznych ratach? Przejdź TUTAJ
 • Posiadasz materiał video lub audio, który chciałbyś poddać analizie pod kątem wiarygodności i spójności zachowania? Szukasz ekspertyzy z zakresu wiarygodności tekstu zeznania świadka? Nasi specjaliści od behawiorystyki analizują przesłany materiał pod kątem niewerbalnym oraz lingwistycznym. Profilerzy pracują niezależnie od siebie, dzięki czemu możemy porównać ich wnioski oraz spójność końcowej analizy. Ograniczamy w ten sposób możliwość błędu, który występuje, gdy analizę przeprowadza jedna osoba. Co zawiera analiza werbalna i niewerbalna?
  • Omówienie spójności mowy ciała
  • Omówienie spójności mimiki
  • Oznaczenie momentów, które mogą świadczyć o niedopowiedzeniach, unikach, manipulacji lub braku wiraygodności
  • Omówienie werbalnych wskaźników wiarygodności lub jej braku
  • Oznaczenie momentów (zdań lub słów), które świadczą o niedopowiedzeniach, unikach, manipulacji lub braku wiarygodności.
  Analizy niewerbalne i werbalne wykonywane są niezależnie przez różnych specjalistów. Przed rozpoczęciem pracy klient otrzymuje porozumienie o zachowaniu poufności (NDA). Materiały do analizy prześlij na adres info@diananowek.com. Cena 250zł (300 zł z VAT) obowiązuje za 60 minut pracy analityka behawioralnego. Cena końcowa zależy od długości przekazanego materiału do analizy. Do czasu pracy należy doliczyć czas trwania obejrzenia / odsłuchania przesłanego materiału do analizy oraz wykonania niezbędnej transkrypcji do analizy. Po przesłaniu materiału będziemy w stanie oszacować czas pracy.   W przypadku wystawiania faktury dla firm spoza Austrii - VAT wynosi 0% (tzw. odwrócone obciążenie w UE - reverse charge). Cena dla firm wynosi 250 zł/ godzina pracy.
 • Jak emocje wpływają na wygląd twarzy? Publikacja polecana jest studentom psychologii, psychoterapeutom, trenerom, lekarzom, pracownikom służb, a także osobom, które interesują się psychologią emocji, ekspresjami mimicznymi, mikroekspresjami, czytaniem mimiki oraz komunikacją niewerbalną.  Dzięki książce usystematyzujesz wiedzę z zakresu emocji, mięśni mimicznych oraz rozpoznawania ekspresji mimicznych. Dowiesz się, jak przeżywane emocje mogą kształtować wygląd mięśni twarzy, a tym samym zmarszczek mimicznych. Przeczytaj:
  • Jak codzienna mimika wpływa na wygląd twojej twarzy?
  • Jakie emocje kryją się za poszczególnymi ruchami mięśni twarzy?
  • Co mogą oznaczać twoje zmarszczki mimiczne?
  • Od czego powstają asymetrie na twarzy?
  • Jakie emocje powodują powstanie linii na czole, wokół oczu, nosa, ust oraz na podbródku i policzkach?
  Data premiery 16.11.2022. Format: PDF.  Liczba stron:125 E-book jest przesyłany od razu po opłaceniu produktu w sklepie.  Uwaga! Po zakupie masz 7 dni na pobranie produktu. Po tym czasie link wygasa.   KUPUJĄC EBOOK WSPIERASZ NASZĄ ZBIÓRKĘ DLA RODZIN W UKRAINIE. CZĘŚĆ WPŁAT PRZEKAZYWANA JEST NA ZAKUP ZIMOWEJ ODZIEŻY I LEKARSTW - https://pomagam.pl/slavaukraini  
 • How emotions affect facial features? The publication is recommended for psychology students, psychotherapists, doctors, law enforcement and people who are interested in the psychology of emotions, facial expressions, microexpressions, reading facial expressions and non-verbal communication. Thanks to the book, you will be able to systematise your knowledge of emotions, facial muscles and the recognition of facial expressions. You will learn how experienced emotions can shape the appearance of facial muscles and thus facial wrinkles. Discover: - How do everyday facial expressions affect the appearance of your face? - What emotions are hidden behind individual facial muscle movements? - What can your facial wrinkles mean? - What are the causes of asymmetries in the face? - What emotions can cause forehead lines as well as lines around the eyes, nose, lips and on chin and cheeks? Premiere: 15.02.2023. Format: PDF.  Number of pages: 125 The e-book is sent immediately after payment for the product in the online shop. Please note that after purchase you have 7 days to download the product. After this time the link expires. BY PURCHASING THE EBOOK YOU SUPPORT OUR DONATION FOR FAMILIES IN UKRAINE. PART OF YOUR DONATION GOES TOWARDS THE PURCHASE OF WINTER CLOTHING AND MEDICINES - https://pomagam.pl/slavaukraini
 • Jaką rolę w dyplomacji odgrywają kultura oraz różnice kulturowe? Publikacja jest w szczególności polecana osobom, które negocjują na szczeblu międzynarodowym oraz dyplomatycznym. A także studentom politologii, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, zarządzania, komunikacji i kulturoznawstwa, którzy pragną usystematyzować więdzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w negocjacjach dyplomatycznych. Współcześnie, w erze unikania konfliktów zbrojnych wszelkimi możliwymi sposobami, instrumenty dyplomatyczne i procesy negocjacyjne są ważniejsze niż kiedykolwiek. A kultura jest jednym z czynników, które mają duży wpływ na negocjacje międzynarodowe. To nie ulega już wątpliwości. Pytaniem jest, jaki konkretnie wpływ może mieć kultura, a co z tym związane i różnice kulturowe na proces negocjacji, zarówno jako możliwość rozwiązania trudnych sporów jak i kreowania przeszkód na drodze do porozumienia. Czy możliwe będzie lepsze zrozumienie procesu negocjacji międzynarodowych, poznając i analizując wpływ kultury oraz różnice kulturowe? Trudno jest zaprzeczyć twierdzeniu, że negocjacje są jednym z kluczowych elementów życia codziennego i odgrywają w życiu człowieka ważną rolę, ponieważ pozwalają one na prezentowanie i obronę swoich interesów, stanowisk oraz na dochodzenie do kompromisów. Dzięki negocjacjom ludzie są w stanie przekonywać innych lub też przyjmować cudzy punkt widzenia, przegrywać lub wygrywać spory, a także eliminować lub tworzyć konflikty. Ludzie za pomocą negocjacji walczą o warunki zatrudnienia i podwyżki, a także rozwiązują problemy w relacjach z innymi. Wynik negocjacji jest silnie uzależniony od cech osobowości takich jak: stanowczość, pewność siebie, umiejętność przekonywania, wiarygodność, empatia czy poczucie humoru, zaś rozmowy negocjacyjne wpływają bezpośrednio na jakość i kierunek, w jakim potoczy się nasze życie. Skłania to do zadania podstawowego pytania, jakie jest miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych? Czy znajomość i użycie protokołu dyplomatycznego, etykiety, prawa i zwyczajów międzynarodowych, czyli tzw. kultury dyplomatycznej wystarczy, aby prowadzić skuteczne negocjacje na arenie międzynarodowej? Z pewnością nie jest to wystarczający warunek odniesienia sukcesu w negocjacjach. W takim wypadku, należy zapytać w jakim stopniu różnice kulturowe i pochodzenie negocjatorów mają wpływ na przebieg negocjacji w stosunkach międzynarodowych? Jaką rolę pełni dyplomacja kulturalna w obecnej polityce zagranicznej państw, w tym Polski? Zapraszam do lektury! Data premiery 15.02.2023. Format: PDF.  Liczba stron: 187 E-book jest przesyłany od razu po opłaceniu produktu w sklepie.  Uwaga! Po zakupie masz 7 dni na pobranie produktu. Po tym czasie link wygasa.   KUPUJĄC EBOOK WSPIERASZ NASZĄ ZBIÓRKĘ DLA RODZIN W UKRAINIE. CZĘŚĆ WPŁAT PRZEKAZYWANA JEST NA ZAKUP ZIMOWEJ ODZIEŻY I LEKARSTW - https://pomagam.pl/slavaukraini  
 • Preferujesz naukę 1 na 1? Chcesz szybko osiągnąć efekty dzięki szkoleniu z analizy behawioralnej, które jest skrojone pod Twoje potrzeby? W trakcie szkolenia przejdziesz przez najważniejsze moduły z zakresu profilowania behawioralnego, aby w krótkim czasie wzmocnić swoje zdolności obserwacyjne oraz poprawić umiejętności analizy zachowań.  Wspólnie z trenerem przejdziesz kompleksowy i interaktywny trening z:
  • percepcji wyglądu, 
  • mowy ciała, 
  • ekspresji mimicznych, 
  • toksycznych osobowości, 
  • detekcji kłamstwa 
  • i analizy lingwistycznej. 
  Na koniec podejdziesz do testu, który uprawnia do otrzymania certyfikatu Institute of Nonverbal Communication oraz International Association of Behaviour Detection & Analysis Daty szkolenia ustalamy wspólnie. Czas trwania - 18h. Przejście kursu i zdanie egzaminu wymaga pracy własnej pomiędzy modułami szkoleniowymi.  Koszt nauki indywidualnej 10 000 zł + 20% VAT = 12 000 zł W przypadku wystawiania faktury dla firm VAT wynosi 0% (tzw. odwrócone obciążenie w UE - reverse charge). Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin
 • Cenisz sobie indywidualne podejście? Szukasz rozwiązania dla swojego problemu lub odpowiedzi na pytania związane z:
  • Percepcją wyglądu (twoim wizerunkiem lub odbiorem społecznym)
  • Komunikacją niewerbalną (twoim zachowaniem, mową ciała czy mimiką)
  • Twoim profilem osobowościowym, komunikacją, predyspozycjami, trudnościami
  • Technologiami mierzącymi emocje (zastosowaniem w biznesie i badaniach)
  • Detekcją kłamstwa (zastosowaniem wiedzy do badań i w ramach tworzenia technologii
  • Innym tematem związanym z profilowaniem behawioralnym, współpracą, wspólnymi projektami.
  Umów się na konsultację online! Cena obowiązuje za 120 min spotkania online. W przypadku wystawiania faktury dla firm spoza Austrii - VAT wynosi 0% (tzw. odwrócone obciążenie w UE - reverse charge).
 • Najbardziej praktyczny warsztat z mowy ciała na rynku! Omawiane są wyłącznie gesty, które sprawdziły się w pracy profilera w środowisku międzykulturowym. Warsztat jest dla każdego, kto chciałby wreszcie zrozumieć, jak działa mowa ciała i co sprawdza się w praktyce. Kurs odbywa się online na platformie Zoom. Spotykamy się w piątek 27.01.2023, od 10:00 do 15:00 Czego nauczysz się na warsztacie?
  • Jak ustalać normę bazową?
  • Na co zwracać uwagę obserwując ludzi?
  • Jak rozpoznawać niespójności w zachowaniu?
  • Które gesty warto znać i zapamiętać?
  • Jak interpretować mowę ciała w kontekście?
  • Jak rozumieć wybrane zachowania głowy, ramion, rąk, dłoni, tułowia, nóg, stóp oraz calej postawy.
  Trening będzie odbywał się na przykładzie zdjęć i/lub video. Na koniec warsztatu przeprowadzony zostanie test wiedzy, który uprawnia do otrzymania certyfikatu uczestnictwa. Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin  

  PROGRAM

    Psychologia emocji a mowa ciała
  • Co mówi nasze ciało, gdy usta milczą? - wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
  • Mózg i jego wpływ na emocje
  • Jak dobrze znasz swoją własną mowę ciała?
  • Jak oceniamy ludzi podczas pierwszego wrażenia?
  Ustalanie normy bazowej
  • Fight-Flight-Freeze
  • Norma bazowa i odstępstwa od niej
  • Oznaki stresu i braku komfortu w mowie ciała
  • Analiza casie studies
  Znaczenie niezbędnych gestów i pozycji mowy ciała cz.I
  • Adaptory, ilustratory, emblematy
  • Gesty dłoni, ramion i rąk
  • Postawa ciała
  • Nogi i stopy
  Znaczenie niezbędnych gestów i pozycji mowy ciała cz.II
  • Analiza mowy ciała w kontekście
  • Niespójność mowy ciała - sposób na wykrywnie kłamstwa
  • Sympatia czy unikanie? - oznaki sympatii i braku zgody
  • Analiza case studies
   
 • Jak czytać emocje z twarzy?

  EREM - Ekspert Rozpoznawania Ekspresji Mimicznych

  Unikalna wiedza na skalę światową - jak rozpoznawać i interpretować emocje, dzięki treningowi mikroekspresji EREM. Niezbędna w pracy rekrutera, negocjatora, prawnika, psychologa i sprzedawcy.​

  Chcesz poczuć się jak Cal Lightman z serialu Magia kłamstwa? Przyjdź na trening mikroekspresji, a nauczysz się zauważać i rozpoznawać prawdziwe oraz ukryte emocje pojawiające się na twarzach ludzi wokół ciebie. ​

  TERMIN:

  Kurs odbywa się online, na platformie Zoom. Spotykamy się w piątek, 13.01.2023, od 10:00 do 15:00.

  Cele kursu:

  •    Podniesienie inteligencji emocjonalnej o ~10%, •    Zrozumienie działania mięśni twarzy i wpływu emocji na mimikę, •    Zdobycie umiejętności zauważania i interpretowania emocji podstawowych i złożonych, •    Poznanie 26 wariacji emocji podstawowych widocznych na twarzy, •    Zapoznanie się z możliwościami technologii czytającej ekspresje mimiczne w czasie rzeczywistym, •    Wzrost kompetencji w  sprzedaży, negocjacji, rekrutacji, •    Trening wykorzystania wiedzy do detekcji kłamstwa i niespójności,

  Na koniec warsztatu przeprowadzony zostanie test wiedzy, który uprawnia do otrzymania certyfikatu poświadczającego zdobyte kompetencje. Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin  

  PROGRAM

    Jak działa twarz? Psychologia ekspresji mimicznych
  • Twarz - działanie mięśni twarzy
  • Powstawanie ekspresji mimicznych
  • Wpływ emocji na mimikę
  • Poprawa relacji i komunikacji dzięki zauważaniu zmian na twarzy
    Rozpoznawanie i interpretacja emocji podstawowych
  • Róznica między eskpresjami a mikroekspresjami
  • Złość, Wstręt, Smutek
  • Zaskoczenie, Strach,
  • Pogarda, Radość
    Emocje złożone i praktyczne zastosowanie wiedzy
  • Czym są emocje złożone -  Jak je zauważyć i rozróżnić?
  • Niespójności i asymetrie w mimice
  • Przecieki - jak pokazujemy prawdziwe emocje
    Mikroekpresje a wykrywanie kłamstwa
  • Ćwiczenia na praktycznych przykładach
    Pomiędzy modułami zaplanowane są 15-minutowe przerwy.

  Program wyłącznie poglądowy. 

  Nota prawna: Kopiowanie programu i opisu szkolenia jest zabronione! Wykorzystanie treści podlega opłacie licencyjnej.

 • Nie masz możliwości obserwacji komunikatów niewerbalnych podczas rozmowy? Komunikujesz się ze swoimi odbiorcami głównie telefonicznie, mailowo lub tekstowo? Zapoznaj się ze schematami analizy lingwistycznej pod kątem wykrywania kłamstwa. Podobne narzędzia stosowane są do analizy przesłuchań świadków. Nasza metoda jest dostosowana na potrzeby analiz biznesowych i prywatnych.   Jak wychwycić niespójności w sposobie mówienia i pisania? Kłamiąc, zmieniamy sposób mówienia i pisania. Używamy innych słów oraz konstrukcji zdaniowych. Mieszamy czasy oraz używamy pewnych specyficznych wyrażeń. Dzięki treningowi analizy lingwistycznej uczestnik łatwiej wychwyci niespójności w trakcie rozmowy lub poprzedzającej je korespondencji mailowej. Ćwiczenia odbywają się na rzeczywistych przykładach wypowiedzi ustnych i pisemnych ludzi biznesu i polityki. Jeśli jesteś prawnikiem, negocjatorem, windykatorem, dyrektorem, psychologiem lub osobą, która w pracy musi czytać między wierszami - to szkolenie jest dla Ciebie niezbędne! Korzyści:
  • Poznasz typologię kłamców i zwrotów przez nich używanych,
  • Zanalizujesz teksty mówione i pisane pod kątem ich wiarygodności,
  • Poznasz schematy analizy lingwistycznej do natychmiastowego wykorzystania w życiu,
  • Wykorzystasz umiejętność analizy do właściwego formułowania pytań w celu wydobycia informacji,
  • Staniesz się odporny na manipulację werbalną,
  • Zaczniesz pisać teksty i maile, które brzmią bardziej wiarygodnie.
  Na koniec kursu przeprowadzony zostanie test wiedzy, który uprawnia do otrzymania certyfikatu uczestnictwa. Szkolenie odbywa się online, po zakupie otrzymujesz dostęp do platformy e-lerningowej, na której samodzielnie przerabiasz materiał. Kurs startuje 20 grudnia 2022 W przypadku wystawiania faktury dla firm VAT wynosi 0% (tzw. odwrócone obciążenie w UE - reverse charge). Zapisując się na szkolenie akceptujesz regulamin
 • Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, Orco Tower, 25 piętro Kompleksowe 2-dniowe szkolenie z zakresu analizy behawioralnej i technik pozwalających rozumieć ludzkie emocje. Podczas szkolenia stacjonarnego poznasz najskuteczniejsze techniki komunikacji niewerbalnej oraz psychologii kłamstwa. Dzięki analizie behawioralnej i lingwistycznej nauczysz się wychwytywać kłamstwa i próby oszustwa. Dodatkowo dowiesz się, jak wpływać na budowanie zaufania oraz emocje rozmówców w celu kontrolowania przebiegu i rezultatu rozmowy za pośrednictwem komunikacji niewerbalnej. Szkolenie certyfikowane przez Institute of Nonverbal Communication oraz International Association of Behaviour Detection & Analysis Korzyści ze szkolenia:
  • Dowiesz się jak odbierają Cię inni, jakim typem kłamcy jesteś oraz czy łatwo Cię rozszyfrować,
  • Poznasz analizę lingwistyczną tekstu pod kątem typowania kłamstwa,
  • Nauczysz się interpretować ludzkie zachowania i znaczenie wyglądu, 
  • Wytrenujesz rozpoznawanie i interpretację mowy ciała oraz ekspresji mimicznych,
  • Zrozumiesz toksyczne osobowości, tak aby nie być podatnym na manipulacje np. psychopatów,
  • Przetestujesz, jak współczesne technologie czytają nasze zachowania
  Szkolenie odbywa się w weekend w godzinach 10-17 w sali szkoleniowej w centrum Warszawy, tuż przy dworcu centralnym. Pytania? Sprawdź najpierw zakładkę z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami: https://www.diananowek.com/pl/faq/

Title

Go to Top