Kobiety są oceniane przez pryzmat wyglądu w różnych sferach życia

Choć każdy z nas poniekąd analizuje aparycję innych osób, badania pokazują, że ocenianie kobiet przez wygląd ma miejsce o wiele częściej niż w przypadku mężczyzn. Niedawno wspominałam o badaniach, które dowiodły, że atrakcyjne kobiety są postrzegane w pracy jako mniej szczere i godne zaufania. Okazało się, że sympatią – ze względu na oczywistą zazdrość – nie pałają do nich nie tylko inne kobiety, ale i mężczyźni, którzy w obliczu pięknej kobiety odczuwali zagrożenie możliwością zdrady dotychczasowej partnerki.

Badania Julity Czarneckiej i jej zespołu z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, które zostały przeprowadzone w 2018 roku pokazują, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są świadomi wpływu wyglądu na społeczne funkcjonowanie, jednak to kobiety są silniej oceniane przez ten pryzmat na wielu różnych sferach swojego życia.

Kobiety są częściej oceniane na podstawie wyglądu niż mężczyźni?

Julita Czarnecka, która jest współautorką książki „Kulturowe koncepcje płci i wieku, a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu” w swoich badaniach zwraca uwagę na to, że zanim kobieta zostanie oceniona na podstawie komunikatów werbalnych, jej rozmówca czy rozmówczyni zwróci uwagę na mimikę, postawę, strój, biżuterię, fryzurę itp.

Temat badań wokół oceniania na podstawie wyglądu nie jest nowy. Już na wstępie wspomniałam o badaniu atrakcyjności kobiet biznesu, które pokazało, że takie panie są postrzeganie jako mniej szczere i godne zaufania. W branży znana jest także koncepcja kapitału erotycznego Catherine Hakim, który obejmuje takie elementy jak piękno twarzy, jej symetrię, seksualną atrakcyjność całego ciała, urok, styl, makijaż, fryzurę, a także i pozytywną energię.

ocenianie kobiet przez wygląd

Badania na temat oceniania kobiet przez pryzmat wyglądu

Julita Czarnecka wraz ze swoim zespołem w składzie Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek oraz Joanna Brzezińska przeprowadziły badania dotyczące atrakcyjności kobiet i mężczyzn w trzech kategoriach wiekowych:

  • młodzi – 20-37 lat;
  • w wieku średnim – 38 – 62 lata;
  • starsi – 63 – 80 lat.

Wszyscy badacze byli świadomi wpływu wyglądu na społeczne funkcjonowanie. Co więcej, widzieli w nim nie tylko wartość instrumentalną, ale także samą w sobie. Badania pokazały, że wiek i płeć różnicują postawy wobec wyglądu. Kobiety częściej niż mężczyźni zostają ocenione na podstawie swojego wyglądu. Jednak młodzi ludzie są świadomi znaczenia aparycji bez względu na płeć, czego dowodem jest tzw. feminizacja wyglądu wśród młodych mężczyzn. Dbanie o aparycję nie jest jedynie domeną dorastających dziewcząt:

„Dbanie o wygląd i fizyczną atrakcyjność, w tej kategorii wiekowej, nie jest już tylko domeną kobiet. Jednak młode kobiety nadal częściej i mocnej podkreślają, że wygląd ma dla nich istotniejsze znaczenie, szczególnie w przypadku kariery zawodowej, niż w przypadku mężczyzn” – mówi Czarnecka.

Zobacz: Czym różni się gestykulacja kobiet i mężczyzn? Oto różnice

A jakie wnioski można było wynieść z grupy osób w wieku średnim. Tutaj znaczenie wyglądu podkreślane jest zwłaszcza w kontekście życia osobistego, jak i nawiązywania relacji intymnych, co ma związek z tym, że osoby w tym wieku trafiają – nie po raz pierwszy – na rynek matrymonialny, tyle że już nie pierwotny, a wtórny.

„Kobiety w średnim wieku podkreślają, że ich wygląd podlega częściej ocenie, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn, dlatego starają się zachować młody wygląd. W przypadku mężczyzn wiek nie stanowi czynnika, który mógłby ich dyskwalifikować w jakimś obszarze, również w kontekście wyglądu” – dodaje badaczka.

Największą różnorodność w poglądach i ocenie wyglądu widać w badaniach grupy najstarszej. Wówczas panowie zaczynają już ignorować fakt, jak wyglądają, a panie skupiają się na wyglądzie jeszcze mocniej! Wychodzą nawet z założenia, że staje się on absolutną podstawą ich oceny.

„Mają silnie zinternalizowane normy bycia młodą i atrakcyjną – w ich opiniach pojawia się przekonanie, że brak atrakcyjności kobiet w starszym wieku przyczynia się do bycia niewidzialnymi” – dodaje.

Badania dostarczają nam również informacji na temat, że atrakcyjność to nie tylko wygląd, ale i pogodność, życzliwość, ciepło charakteru, sposób bycia, zachowanie. Oczywiście nie można pominąć tutaj również dodatków, podstawy, ubioru.

Źródło: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,28153,socjolog-kobiety-silniej-oceniane-przez-pryzmat-wygladu-w-roznych-sferach

ocenianie kobiet przez wygląd
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post