Mowa ciała zdradza psychopatę?

Czy mowa ciała zdradza psychopatę? Czym mowa ciała psychopaty różni się od zachowania osób bez tego zaburzenia osobowości? Badania przeprowadzone przez Kenta A. Kiehla z Uniwersytetu w Nowym Meksyku oraz jego zespół, które zostały opublikowane w magazynie „Journal of Research in Personality”, wskazują na konkretne zachowania charakterystyczne dla osób z zaburzeniami z zakresu psychopatii.

Naukowcy wykorzystali zautomatyzowane algorytmy śledzenia, by zmierzyć ruch głowy 507 więźniów. W tym celu nagrywano z nimi wywiady. Długość nagrań wahała się od jednej do czterech godzin. Badania dostarczyły silny dowód na związek między psychopatią, a nieruchomą pozycją głowy oraz wpatrywaniem się w jeden punkt.

Zobacz: Jaki jest wpływ ciemnej tetrady osobowości na orientację polityczną i ekstremizm? Badania

mowa ciała psychopaty

Jaka jest mowa ciała psychopaty?

Nagrania powstały po tym, gdy więźniowie dostarczyli naukowcom informacji na temat historii swojego życia. Posłużyły one do wypełnienia kwestionariusza diagnostycznego „Hare Psychopathy Checklist–Revised” wykrywającego cechy osobowości, emocje, styl życia oraz wszelkie cechy związane z psychopatią.

„Od ponad 20 lat przeprowadzam rozmowy z osobami z silnymi cechami psychopatologicznymi. Podczas tych wywiadów wyraźnie widać, że prezentują się oni odmiennie od innych osób. Chcieliśmy wykorzystać zaawansowane metody do ilościowego określenia nagranych elementów wywiadów, aby sprawdzić, czy możemy zidentyfikować cechy, które różnią się między osobami o wysokim i niskim poziomie psychopatii. Taki wynik może pomóc ludziom w różnych sytuacjach np. organom ścigania, by zrozumieć osobowość osoby przesłuchiwanej” – mówi Kent. A Kiehl, autor badań.

Zobacz: Ciemna triada. Czy psychopatia jest wypisana na twarzy?

W badanach celowo ustawiono kamerę naprzeciwko głowy skazanego. Zespół Kiehla odkrył, że więziowe z cechami psychopatycznymi w trakcie nagrań mało ruszają głową i mają tendencję do wpatrywania się w jeden punkt. Osoby z bardzo poważnymi zaburzeniami antyspołecznymi wykazywały się sztywną postawą i małą ruchliwością głowy.

„Wiele informacji jest obecnych w mowie ciała i dynamice interpersonalnej, które pojawiają się w trakcie wywiadów klinicznych. Rozszyfrowanie tych nagrań może dostarczyć przydatnych szczegółów na temat indywidualnych różnic oberwanych osób” – mówi.

Naukowcy dodają, że badania należy pogłębić o grupy jak kobiety i nastolatki oraz przetestować dodatkowe zmienne jak ruchy gałek ocznych.

Źródło: https://www.psypost.org/2021/08/the-psychopathic-stare-an-algorithm-may-be-able-to-detect-signs-of-psychopathy-based-on-an-inmates-head-movements-61661

mowa ciała psychopaty
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post