Neurotyzm a kreatywność – czy osoby neurotyczne są bardziej kreatywne?

Neurotyzm a kreatywność – ile mają wspólnego? Czy osoby neurotyczne mają wyższy poziom kreatywności niż ci, którym ciągłe zamartwianie się jest obce? Psycholodzy mają nową teorię łączącą neurotyzm z kreatywnością w rozwiązywanie problemów.

neurotyzm a kreatywność

Czy neurotyzm idzie w parze z kreatywnością?

Nowa teoria na temat neurotyzmu i kreatywności została opublikowana w czasopiśmie „Trends in Cognitive Sciences”. Opiera się na wcześniejszych założeniach, że neurotyzm, czyli jedna z cech z Wielkiej Piątki, może być powiązana z podwyższonym postrzeganiem zagrożeń nawet wówczas, gdy ich nie ma. Wcześniejsze badania na ten temat pokazały wyższy poziom aktywności w tych częściach mózgu u osób neurotycznych, które odpowiadają za świadome postrzeganie zagrożenia.

Główny autor artykułu, Adam Perkins, wykładający neurobiologię osobowości na Wydziale Medycyny Psychologicznej w King’s College London, twierdzi, że osoby z tendencją do panikowania doświadczają negatywnych i intensywnych emocji nawet wówczas, gdy nie są narażeni na zagrożenia. Może to oznaczać, że neurotycy mają bardzo aktywną wyobraźnię. Jeśli założenie to jest prawdziwe, oznaczałoby to, że zdolność do generowania negatywnych myśli powinna iść w parze z twórczym rozwiązywaniem problemów. Ale czy tak faktycznie jest?

Luke Smillie, starszy wykładowca psychologii osobowości na Uniwersytecie w Melbourne, który nie był związany ze wspomnianym artykułem, sugeruje że teoria jest poparta szeregiem badań łączących neurotyzm z tymi obszarami mózgu, które odpowiedzialne są za rozmyślanie.

„Jeśli neurotyczność powiązana jest z obszarami odpowiedzialnymi za generowanie spontanicznych myśli, a także z obszarami w mózgu odpowiedzialnymi za wykrywanie zagrożenia i reagowania na nie, to wysoce neurotyczna osoba może mentalnie skanować swoje myśli w poszukiwaniu negatywnych informacji tak samo, jak skanuje otoczenie pod kątem wykrycia zagrożenia i ryzyka” – mówi.

Zobacz: Jak ciało komunikuje emocje poprzez mowę ciała. Video

neurotyzm a kreatywność

Nadmierne rozmyślanie a neurotyzm

Z kolei Nick Haslam, profesor psychologii na Uniwersytecie w Melbourne, twierdzi, że:

„Badacze stworzyli nowe i dość oryginalne twierdzenie, że neurotyczność nie wynika przede wszystkim z wrażliwości na zagrożenie tu i teraz, ale raczej ze skłonności do angażowania się w swoje samonakręcające się myśli, co nie jest bezpośrednio związane z tym, co jest aktualnie obecne w rzeczywistości.

Jak głosi teoria, neurotycy mają skłonność do myślenia, co może się wydarzyć, a zwłaszcza do przemyśleń i martwienia się o możliwe negatywne następstwa i możliwości. Autorzy sugerują, że to pewnego rodzaju nadmierne myślenie o rzeczach, które nie są obecne tu i teraz. To zasadnicze błądzenie myślenia może doprowadzić do wysokiego poziomu kreatywności.”

Zobacz: Jak zrozumieć się bez słów. Jakie znaczenie ma mowa ciała?

Pojawia się jednak tutaj pewna pułapka. Choć osoby neurotyczne mają skłonności do wnikliwego analizowania sytuacji, ich myślenie jest powtarzalne, sztywne i mało produktywne. Zdaniem Haslama oznacza to, że nie generuje ono kreatywnych pomysłów.

Zdaniem Iana H Robertsona, profesora psychologii z Trinity College w Dublinie potrzebne są dalsze badania, by ustalić związek między kreatywnością i neurotyzmem. Jego zdaniem jest za mało dowodów, by powiązać te dwa obszary. Dodaje jednak, że nowa teoria jest bardzo przydatna i może pomóc zrozumieć neurotykom ich własne doświadczenia. I co więcej wykorzystać ich negatywny natłok myśli do twórczego rozwiązywania problemów.

Źródło: https://neurosciencenews.com/neuroticism-creativity-18940/

neurotyzm a kreatywność
Diana Nowek

Jestem profilerem behawioralnym oraz badaczem komunikacji niewerbalnej. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych.

Share this post