Z tej strony Diana Nowek

Od 2016 prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której wraz z zespołem oferujemy szkolenia z zakresu analizy behawioralnej. Osobiście prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych oraz przeprowadzam audyty behawioralne na całym świecie.

Z tej strony Diana Nowek

Od 2016 prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą o nazwie Institute of Nonverbal Communication, w ramach której wraz z zespołem oferujemy szkolenia z zakresu analizy behawioralnej. Osobiście prowadzę badania z użyciem technologii biosensorycznych oraz przeprowadzam audyty behawioralne na całym świecie.

Kim jestem?

 • Od 2022 strategicznym doradcą Biura ds. Zwalczania Terroryzmu ONZ  w obszarze analizy behawioralnej, predykcji zachowań, wykorzystania technologii behawioralnej do zwalczania terroryzmu.
 • Od 2022 trenerem Behavioural Insights Academy z ramienia International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism przy ONZ z siedziną w Doha, Katarze.
 • Od 2018 trenerem europejskiego programu szkoleniowego z profilowania i wykrywania kłamstwa (Predictive border profiling specialists course) dla służb granicznych unijnej agencji Frontex (European Border and Coast Guard Agency)
 • Od 2018 współautorem szkoleń z wykrywania niebezpiecznych zachowań na lotniskach i przejściach granicznych, autorem podręcznika „Manual for border related behaviour recognition”.
 • Od 2019 we współpracy z the European Asylum Support Office (EASO), International Organisation for Migration (IOM) oraz the UN Refugee Agency (UNHCR) prowadzącym cykl „European Course for Advanced Profiles Trainers” na Bałkanach i w Turcji.
 • W listopadzie 2022 prelegentem ds. przyszłości technologii behawioralnych w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
 •  W październiku 2022 prelegentem ds. wykorzystania technologii behawioralnych do ochrony granic podczas konferencji ONZ w Duszanbe w Tadżykistanie.
 • W marcu 2023 moderatorem i współprowadzącym międzynorodową konferencje Behavioural Analysis Conference na lotnisku w Pradze.
 • Od 2020 członkiem the International Association of Behavioral Detection and Analysis.
 • Od 2016 dyrektorem Institute of Nonverbal Communication w Polsce, od 2019 w Austrii.
 • Urodzona w 1986r. w Polsce, zamieszkała w Austrii.
 • Od dziecka w spektrum autyzmu.
Diana Nowek profiler behawioralny
Diana Nowek profiler behawioralny
Diana Nowek profiler behawioralny
 • Czym zajmuje się profiler behawioralny? W swojej pracy zawsze weryfikuję wiedzę teoretyczną i sprawdzam czy książkowe założenia działają w praktyce. Dzięki współpracy ze służbami mam możliwość testowania „na żywo” wskaźników behawioralnych wskazujących na niespójność zachowania

 • W działalności wykorzystuję nowoczesne, licencjonowane technologie typu Lie Detector oraz Emotion Recognition w celu usprawnienia procesu profilowania behawioralnego.

 • Opieram się na badaniach naukowych oraz własnym doświadczeniu. Na szkoleniach uczestnicy są informowani, skąd pochodzą przedstawiane fakty.

 • Z tego powodu nie obiecuję, że nauczysz się interpretować każdy gest albo że nagle staniesz się wykrywaczem kłamstwa. Natomiast pomogę zrozumieć zachowania ludzi, ich reakcje, ich potrzeby oraz przedstawię przebadane przez nas behawioralne wskaźniki kłamstwa. Poprawa jakości komunikacji gwarantowana!

 • Profilowanie behawioralne jest kompleksowym programem. Obejmuje zagadnienia komunikacji niewerbalnej, psychologii emocji, psychologii kłamstwa, problematykę interpretacji wyglądu i zachowań, typologię kłamców, antyspołeczne osobowości oraz lingwistykę. Dlatego nie ma możliwości, aby zostać biegłym w „czytaniu mowy ciała” w jeden dzień.

 • Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Vienna University of Economics and Business.

 • Studiowałam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim (Mgr), 

 • Political Sciences na Freie Universitaet Berlin (MA)

 • oraz psychologię na Uniwersytecie SWPS.

 • Posiadam certyfikację różnych międzynarodowych programów z obszarów Lie Detection m.in w Paul Ekman Group, Humintell, Center for Body Language.

 • Ze względu na specyfikę branży, w której pracuję, regularnie sprawdzam czy moje programy szkoleniowe są skuteczne i czy przynoszą uczestnikom wymierne efekty.

 • Programy, podręczniki oraz macierze wskaźników behawioralnych dostosowuję do potrzeb organizacji oraz klientów.

 • Dzięki wdrożonym szkoleniom na lotniskach UE strażnicy oraz śledczy poprawili swoje wyniki zatrzymań przemytników ze strefy Non Schengen średnio o  20%.

Diana Nowek profiler behawioralny
Diana Nowek profiler behawioralny
Diana Nowek profiler behawioralny