Szkolenia zamknięte

Na zamówienie dla firm i instytucji

Unikalne szkolenia z analizy behawioralnej oparte na latach doświadczeń oraz badaniach naukowych. Dla managerów, negocjatorów, sprzedawców, rekruterów, oficerów oraz wszystkich przyszłych profilerów. Poznaj szkolenia zamknięte na zamówienie z ofertą dopasowaną do potrzeb oraz specyfiki branży w formie:

Dopasowanych kursów online     |     Prelekcji tematycznych     |     Szkoleń stacjonarnych u klienta

Dlaczego ja?

Po latach pracy dla służb i biznesu oraz dzięki pracy naukowej na uczelni w Wiedniu potrafię spojrzeć na komunikację w sposób kompleksowy, ponieważ:

 • Badałam wykorzystanie technologii do pomiaru ekspresji mimicznych w celu poprawy obsługi klienta in. w sieci Accor.
 • Testowałam z firmami kosmetycznymi, jak zmiana wyglądu wpływa na zmianę oceny człowieka.
 • Mierzyłam wpływ komunikacji niewerbalnej na reklamy i wystąpienia publiczne w prasie i tv.
 • Badałam wskaźniki niewerbalne wskazujące na nieszczerość w detekcji niebezpiecznych osób i przestępców.
 • Wprowadzałam programy szkoleniowe na europejskich lotniskach,
 • Badałam nowoczesne technologie do wykrywania kłamstwa oparte o uczenie maszynowe.
 • Pracowałam jako profiler behawioralny dla ONZ i Frontex.

Moja praca doktorska skupia się na analizie lingwistycznej wiarygodności wypowiedzi. Badam, jak zmienia się sposób mówienia i pisania, kiedy kłamiemy w kontaktach biznesowych.

Z tych powodów rozumiem, co jest skuteczne a co działa tylko w teorii – a przez to – co warto przekazać na szkoleniach. Pokazuję, w jaki sposób połączyć aktualną wiedzę psychologiczną z praktyką. Uczę, w jaki sposób technologie i kamery czytają nasze emocje – analizując mowę ciała, ekspresje mimiczne, głos, wygląd czy sposób chodzenia i mówienia.

Jeżeli więc chcesz podnieść świadomość w swojej organizacji na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zrozumienia emocji, jesteś we właściwym miejscu.

Praktyczne umiejętności dla twojego zespołu

PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Czas trwania: w zależności od poziomu zaawansowania – od 1 do 5 dni
 • Liczba uczestników: W przypadku formy warsztatowej – max 16 osób w grupie
 • Cena: od 1500 Euro / 1 dzień szkoleniowy (plus ewentualne koszty dojazdu)
 • Rozliczenie: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Profilowanie behawioralne i detekcja kłamstwa w praktyce

Korzyści:

 • Poprawa zdolności obserwacyjnych
 • Zwiększona uważność na zachowania innych
 • Szybsze reagowanie na manipulacje i toksyczne zachowania
 • Większa pewność siebie i skuteczność podczas czytania sygnałów niewerbalnych
 • Lepsza kontrola i świadomość własnych zachowań i tików niewerbalnych
 • Rozpoznanie typów kłamców i ich standardowych zachowań
 • Stworzenie listy wskaźników behawioralnych do natychmiastowego wykorzystania w negocjacjach, sprzedaży czy rekrutacji

Trening obserwacji mowy ciała w negocjacjach, sprzedaży lub rekrutacji

Korzyści:

 • Fokus na rozpoznawanie wyłącznie sprawdzonych gestów i ruchów ciała
 • Nauka interpretacji do 100 gestów mowy ciała
 • Zwrócenie uwagi na różnice w komunikacji międzykulturowej
 • Dostosowanie warsztatu do konkretnej branży / profesji
 • Rozprawienie się z mitami dotyczącymi czytania mowy ciała
 • Poprawa zdolności wyłapywania niespójności i nieszczerości w zachowaniu
 • Zwiększenie swobody w używaniu własnej mowy ciała w zależności od sytuacji

Jak czytać między wierszami? Analiza lingwistyczna wiarygodności wypowiedzi

Korzyści:

 • Zrozumienie zależności między językiem a osobowością
 • Zrozumienie zależności między językiem a stanem emocjonalnym
 • Rozpoznanie zmian zachodzących w języku podczas mówienia prawdy i oszukiwania
 • Omówienie metod istniejących na świecie oraz różnic między językami obcymi
 • Przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem języka codziennego, biznesowego oraz zeznań świadków
 • Trening wyłapywania niespójności w języku mówionym po kątem typologii kłamców
 • Wykorzystanie wskaźników lingwistycznych we własnej pracy

Pierwsze wrażenie, czyli jak i dlaczego czytamy ludzi na podstawie wyglądu

Korzyści:

 • Omówienie zagadnienia percepcji wyglądu i odbioru społecznego
 • Poznanie zależności zachodzącej między wyglądem twarzy a cechami charakteru
 • Przećwiczenie umiejętności przypisywania ludziom cech na podstawie wyglądu, chodu i ubioru
 • Zwiększenie świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń
 • Wprowadzenie obiektywizmu do oceny ludzi dzięki znajomości rządzących nami automatyzmów
 • Zmniejszenie liczby subiektywnych ocen dotyczących wyglądu, płci i koloru skóry
 • Zrozumienie dlaczego sami robimy określone pierwsze wrażenie

Emocje wypisane na twarzy. Trening rozpoznawania ekspresji mimicznych

Korzyści:

 • Podniesienie inteligencji emocjonalnej o 10%
 • Zwiększenie uważności na potrzeby i emocje innych
 • Poprawa umiejętności wykrywania niespójności i manipulacji
 • Lepsza kontrola i świadomość własnej mimiki
 • Zrozumienie działania wiarygodnych i niewiarygodnych mięśni twarzy
 • Rozpoznanie mikroekspresji pod kątem detekcji kłamstwa
 • Omówienie wpływu emocji i mimiki na wygląd twarzy

Skuteczna komunikacja w zespole. Trening uważności na potrzeby innych

Korzyści:

 • Zdiagnozowanie stylów komunikacji każdego członka zespołu
 • Omówienie różnic w zachowaniu poszczególnych stylów
 • Rozpoznawanie różnic w komunikacji niewerbalnej poszczególnych osób
 • Zwrócenie uwagi na sposób używania języka pisanego i formułowania komunikatów słownych, szczególnie w korespondencji mailowej
 • Diagnoza potencjalnych obszarów konfliktowych
 • Opracowanie karty dobrych praktyk dla zespołu
 • Nauka interpretacji mowy ciała i ekspresji mimicznych w celu lepszego rozpoznawania potrzeb innych członków zespołu

Porozmawiajmy o potrzebach i celach twojej organizacji

PROPOZYCJE TEMATÓW PRELEKCJI

 • Czas trwania: 30 – 90 minut
 • Liczba uczestników: dowolna
 • Cena: od 1000 Euro / prelekcja (plus ewentualne koszty dojazdu)
 • Rozliczenie: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Jak czytać mowę ciała? Wykład o sprawdzonych gestach z perspektywy profilera

Posłuchaj wykładu o fascynującym temacie, jakim jest mowa ciała. Dowiedz się, które gesty warto brać pod uwagę obserwując ludzi i jak je interpretować. W jaki sposób zmienia się mowa ciała, kiedy jesteśmy niespójni lub nieszczerzy? Przeanalizuj ze mną zdjęcia i krótkie filmy w ramach ćwiczenia na sali.

Czy mowa ciała jest uniwersalna? Międzykulturowość zachowań niewerbalnych

Posłuchaj opowieści o tym, jak zmienia się nam mowa ciała w zależności od kultury pochodzenia i miejsca wychowania. Które gesty i ekspresje mimiczne są uniwersalne na całym świecie? Co nas łączy a co nas dzieli z innymi nacjami? Jakie niesie za sobą szanse a jakie zagrożenia dla komunikacji?

Analiza zachowania w detekcji kłamstwa. Jakie techniki wykrywania kłamstwa warto znać z perspektywy pracy profilera

Posłuchaj historii o wykrywaniu kłamstwa w pracy profilera. Na tym wykładzie opowiem, co okazywało się przydatne w typowaniu podejrzanych zachowań na lotniskach i granicach, a także o tym czy maszyny lepiej wykrywają kłamstwa od człowieka. Czy warto trenować analizę behawioralną? Sprawdź sam.

Jak czytać między wierszami? Analiza wiarygodności wypowiedzi, czyli jak zmienia się nam sposób mówienia i pisania podczas kłamania

Czy wiesz, że język zmienia się w zależności od osobowości, stanu emocjonalnego czy choroby? Posłuchaj wykładu o tym, jak czytać między wierszami, aby widzieć i rozumieć więcej. Dowiedz się jak zmieniają się konstrukcje językowe w mailach, na czacie czy gdy odpowiadamy na pytania – a naszym zamiarem było ukrycie prawdy.

Jak czytamy ludzi? Percepcja wyglądu, czyli jak i dlaczego ludzie przypisują nam określone cechy

Konserwatysta czy liberał? Kompetentny czy niekompetentny? Zawistny czy miły? Chcesz się dowiedzieć, na podstawie jakich cech dokonujemy automatycznych ocen ludzi? Posłuchaj o tym, jak kształty i rysy twarzy wpływają na odbiór społeczny i jakie błędy w związku z tym popełniamy, oceniając ludzi. Porozmawiajmy, czy zdjęcie w CV ma sens oraz jak nie poddać się stereotypom.

Emocjonalna mapa twarzy. Jak emocje wpływają na wygląd naszej twarzy

Zastanawiałeś się kiedyś skąd graficy, twórcy animacji czy artyści wiedzą, jak graficznie oddać emocje poprzez mimikę? Skąd inżynierowie Facebooka wiedzą, jak zaprojektować emotikonki, które są czytelne dla użytkowników na całym świecie? Dlaczego jedna twarz starszej osoby wydaje nam się przepełniona mądrością, inna ciepłem, a kolejna trudnymi doświadczeniami życiowymi? Posłuchaj więc, jak długotrwale przeżywane emocje zapisują się w naszej mimice.