Szkolenia zamknięte

Na zamówienie dla firm i instytucji

Unikalne szkolenia z analizy behawioralnej oparte na latach doświadczeń oraz badaniach naukowych. Dla managerów, negocjatorów, sprzedawców, rekruterów, oficerów oraz wszystkich przyszłych profilerów. Poznaj szkolenia zamknięte na zamówienie z ofertą dopasowaną do potrzeb oraz specyfiki branży w formie:

Dopasowanych kursów online     |     Prelekcji tematycznych     |     Szkoleń stacjonarnych u klienta

Dlaczego ja?

Po latach pracy dla służb i biznesu oraz dzięki pracy naukowej na uczelni w Wiedniu potrafię spojrzeć na komunikację w sposób kompleksowy, ponieważ:

 • Pracuję jako analityk behawioralny dla Biura ds. Zwalczania Terroryzmu ONZ.
 • Doradzam agencjom rządowym w sprawach wdrożeń nauk behawioralnych na wszystkich kontynentach.
 • Jestem członkiem Zarządu Behavioural Analysis Conference, największej konferencji o analizie behawioralnej na świecie.
 • Współpracuję z Joe Navarro, słynnym agentem FBI od mowy ciała.
 • Jestem twórcą i koordynarorem studiów podyplomowych na UAM „Akademia Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa”.
 • Pracuję dla kancelarii adwokackich i sądów jako ekspert od ocen wiarygodności zeznań świadków.
 • Badałam wykorzystanie technologii do pomiaru ekspresji mimicznych w celu poprawy obsługi klienta in. w sieci Accor.
 • Wprowadzałam programy szkoleniowe z profilowanie predykcyjnego na europejskich lotniskach.
 • Szkolę się od najlepszych specjalistów i profilerów na świecie.
 • Posiadam wysokie standardy etyczne a swoją wiedzę opieram na badaniach naukowych.

Moja praca doktorska skupia się na analizie lingwistycznej wiarygodności wypowiedzi. Badam, jak zmienia się sposób mówienia i pisania, kiedy kłamiemy w kontaktach biznesowych.

Z tych powodów rozumiem, co jest skuteczne a co działa tylko w teorii – a przez to – co warto przekazać na szkoleniach. Pokazuję, w jaki sposób połączyć aktualną wiedzę psychologiczną z praktyką. Uczę, w jaki sposób technologie i kamery czytają nasze emocje – analizując mowę ciała, ekspresje mimiczne, głos, wygląd czy sposób chodzenia i mówienia.

Jeżeli więc chcesz podnieść świadomość w swojej organizacji na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zrozumienia emocji i potrzeb innych ludzi, jesteś we właściwym miejscu.

Wybierz interesujący was temat lub zaproponuj swój

info@diananowek.com

PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Czas trwania: w zależności od poziomu zaawansowania – od 1 do 5 dni
 • Liczba uczestników: W przypadku formy warsztatowej – max 16 osób w grupie
 • Cena: 1500 Euro netto / 1 dzień szkoleniowy (plus koszty dojazdu i noclegu)
 • Rozliczenie: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Profilowanie behawioralne i detekcja kłamstwa w praktyce

Korzyści:

 • Poprawa zdolności obserwacyjnych
 • Zwiększona uważność na zachowania innych
 • Szybsze reagowanie na manipulacje i toksyczne zachowania
 • Większa pewność siebie i skuteczność podczas czytania sygnałów niewerbalnych
 • Lepsza kontrola i świadomość własnych zachowań i tików niewerbalnych
 • Rozpoznanie typów kłamców i ich standardowych zachowań
 • Stworzenie listy wskaźników behawioralnych do natychmiastowego wykorzystania w negocjacjach, sprzedaży czy rekrutacji

Trening obserwacji mowy ciała w negocjacjach, sprzedaży lub rekrutacji

Korzyści:

 • Fokus na rozpoznawanie wyłącznie sprawdzonych gestów i ruchów ciała
 • Nauka interpretacji do 100 gestów mowy ciała
 • Zwrócenie uwagi na różnice w komunikacji międzykulturowej
 • Dostosowanie warsztatu do konkretnej branży / profesji
 • Rozprawienie się z mitami dotyczącymi czytania mowy ciała
 • Poprawa zdolności wyłapywania niespójności i nieszczerości w zachowaniu
 • Zwiększenie swobody w używaniu własnej mowy ciała w zależności od sytuacji

Jak czytać między wierszami? Analiza lingwistyczna wiarygodności wypowiedzi

Korzyści:

 • Zrozumienie zależności między językiem a osobowością
 • Zrozumienie zależności między językiem a stanem emocjonalnym
 • Rozpoznanie zmian zachodzących w języku podczas mówienia prawdy i oszukiwania
 • Omówienie metod istniejących na świecie oraz różnic między językami obcymi
 • Przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem języka codziennego, biznesowego oraz zeznań świadków
 • Trening wyłapywania niespójności w języku mówionym po kątem typologii kłamców
 • Wykorzystanie wskaźników lingwistycznych we własnej pracy

Pierwsze wrażenie, czyli jak i dlaczego czytamy ludzi na podstawie wyglądu

Korzyści:

 • Omówienie zagadnienia percepcji wyglądu i odbioru społecznego
 • Poznanie zależności zachodzącej między wyglądem twarzy a cechami charakteru
 • Przećwiczenie umiejętności przypisywania ludziom cech na podstawie wyglądu, chodu i ubioru
 • Zwiększenie świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń
 • Wprowadzenie obiektywizmu do oceny ludzi dzięki znajomości rządzących nami automatyzmów
 • Zmniejszenie liczby subiektywnych ocen dotyczących wyglądu, płci i koloru skóry
 • Zrozumienie dlaczego sami robimy określone pierwsze wrażenie

Emocje wypisane na twarzy. Trening rozpoznawania ekspresji mimicznych

Korzyści:

 • Podniesienie inteligencji emocjonalnej o 10%
 • Zwiększenie uważności na potrzeby i emocje innych
 • Poprawa umiejętności wykrywania niespójności i manipulacji
 • Lepsza kontrola i świadomość własnej mimiki
 • Zrozumienie działania wiarygodnych i niewiarygodnych mięśni twarzy
 • Rozpoznanie mikroekspresji pod kątem detekcji kłamstwa
 • Omówienie wpływu emocji i mimiki na wygląd twarzy

Skuteczna komunikacja w zespole. Trening uważności na potrzeby innych

Korzyści:

 • Zdiagnozowanie stylów komunikacji każdego członka zespołu
 • Omówienie różnic w zachowaniu poszczególnych stylów
 • Rozpoznawanie różnic w komunikacji niewerbalnej poszczególnych osób
 • Zwrócenie uwagi na sposób używania języka pisanego i formułowania komunikatów słownych, szczególnie w korespondencji mailowej
 • Diagnoza potencjalnych obszarów konfliktowych
 • Opracowanie karty dobrych praktyk dla zespołu
 • Nauka interpretacji mowy ciała i ekspresji mimicznych w celu lepszego rozpoznawania potrzeb innych członków zespołu

Porozmawiajmy o potrzebach i celach twojej organizacji

info@diananowek.com

PROPOZYCJE TEMATÓW PRELEKCJI

 • Czas trwania: 30 – 90 minut
 • Liczba uczestników: dowolna
 • Format: Online lub offline
 • Cena: od 1000 Euro netto/ prelekcja (plus ewentualne koszty dojazdu)
 • Rozliczenie: Faktury VAT EU 0% (reverse charge)

Jak czytać mowę ciała? Wykład o sprawdzonych gestach z perspektywy profilera

Posłuchaj wykładu o fascynującym temacie, jakim jest mowa ciała. Dowiedz się, które gesty warto brać pod uwagę obserwując ludzi i jak je interpretować. W jaki sposób zmienia się mowa ciała, kiedy jesteśmy niespójni lub nieszczerzy? Przeanalizuj ze mną zdjęcia i krótkie filmy w ramach ćwiczenia na sali.

Czy mowa ciała jest uniwersalna? Międzykulturowość zachowań niewerbalnych

Posłuchaj opowieści o tym, jak zmienia się nam mowa ciała w zależności od kultury pochodzenia i miejsca wychowania. Które gesty i ekspresje mimiczne są uniwersalne na całym świecie? Co nas łączy a co nas dzieli z innymi nacjami? Jakie niesie za sobą szanse a jakie zagrożenia dla komunikacji?

Analiza zachowania w detekcji kłamstwa. Jakie techniki wykrywania kłamstwa warto znać z perspektywy pracy profilera

Posłuchaj historii o wykrywaniu kłamstwa w pracy profilera. Na tym wykładzie opowiem, co okazywało się przydatne w typowaniu podejrzanych zachowań na lotniskach i granicach, a także o tym czy maszyny lepiej wykrywają kłamstwa od człowieka. Czy warto trenować analizę behawioralną? Sprawdź sam.

Jak czytać między wierszami? Analiza wiarygodności wypowiedzi, czyli jak zmienia się nam sposób mówienia i pisania podczas kłamania

Czy wiesz, że język zmienia się w zależności od osobowości, stanu emocjonalnego czy choroby? Posłuchaj wykładu o tym, jak czytać między wierszami, aby widzieć i rozumieć więcej. Dowiedz się jak zmieniają się konstrukcje językowe w mailach, na czacie czy gdy odpowiadamy na pytania – a naszym zamiarem było ukrycie prawdy.

Jak czytamy ludzi? Percepcja wyglądu, czyli jak i dlaczego ludzie przypisują nam określone cechy

Konserwatysta czy liberał? Kompetentny czy niekompetentny? Zawistny czy miły? Chcesz się dowiedzieć, na podstawie jakich cech dokonujemy automatycznych ocen ludzi? Posłuchaj o tym, jak kształty i rysy twarzy wpływają na odbiór społeczny i jakie błędy w związku z tym popełniamy, oceniając ludzi. Porozmawiajmy, czy zdjęcie w CV ma sens oraz jak nie poddać się stereotypom.

Komunikacja niewerbalna osób w spektrum autyzmu. Komunikacja z osobami neuroróżnorodnymi

Szacuje się, że juz ok. 20% obecnych pracowników ma zdiagnozowaną formę neuróżnorodności (Autyzm, ADHD, Dysleksje). Czym różni się komunikacja werbalna i niewerbalna osób neurotypowych i neuroatypowych? Jak prowadzić inkluzywną komunikację dopasowaną do wszystkich członków zespołu, także tych w spektrum autyzmu? Dowiedz się, gdzie leżą różnice w komunikacji i co zrobić, aby brak zrozumienia jednej ze strony nie spowalniał pracy zespołu projektowego.

Co o moich zajęciach powiedzieli uczestnicy 5-dniowej Behavioural Insights Academy z ONZ?

 • Participants highly appreciated Diana’s style of presentation during the session on behavioural analysis. They found her insertion of personal and autobiographical information throughout the session to be engaging and intriguing.

 • Diana’s expertise as a profiler was well-received by the participants, who found her to be an excellent presenter. They appreciated the interactive nature of the session, where Diana actively engaged with the participants. Many participants expressed a desire for a longer training session, indicating the value they found in Diana’s insights.

 • The session provided participants with valuable insights into behavioural analysis, highlighting the complexity of the subject and the diverse contexts in which it is applied. Participants recognized that there are no universal tools to detect potential threats and acknowledged the need for further learning and understanding in this field.

 • Diana’s personal and professional journey left a lasting impression on the participants. They found inspiration in how she turned her personal experiences, such as her autism, into strengths and skills in her professional life. Participants expressed gratitude for Diana’s honesty and humor, making the session both informative and enjoyable.

 • Participants commended Diana for her practical approach, as she shared many details of her daily work on the front line. Her experience and knowledge were evident throughout the session, resulting in effective knowledge transfer and a memorable learning experience.

 • Overall, the session on behavioural analysis led by Diana received high praise from participants. They valued the interactive and practical nature of the session, as well as Diana’s expertise and personal insights. Participants left the session with a deeper understanding of behavioural analysis and a desire for further training in this important field.